Parlamendiliikmed kiitsid heaks telekommunikatsiooni paketi, millega piiratakse ELis teise liikmesriiki tehtavate kõnede hindasid ja edendatakse 5G võrkude arengut.

Uute reeglite eesmärk on tagada kiirem internetiühendus, muuta telefonikõned ELis turvalisemaks ja odavamaks ning luua operaatoritele prognoositavad tingimused.

Alates 15. maist 2019 piiratakse uute eeskirjadega teise liikmesriiki tehtavate kõnede hind 19 sendile minuti eest ja tekstisõnumihind 6 sendile, et kõigil oleks taskukohane sidet pidada lähedastega, kes on teistes liikmesriikides.

Eeskirjadega tõhustatakse nutitelefoni kasutajate, sealhulgas veebipõhiste teenuste (Skype, WhatsApp jne) kasutajate kaitset ning tugevdatakse turvanõudeid.

Samuti sätestatakse õigus säilitada telefoninumber ühe kuu jooksul pärast lepingu lõppemist ja õigus lepingust loobumisel ära kasutada kasutamata ettemakseid. Samuti sätestatakse õigus hüvitisele teenusepakkuja vahetamisel tekkinud viivituste puhul.

Selleks, et edendada 5G võrkude arendamist, peavad liikmesriigid vabastama uusi sagedusalasid aastaks 2020.

Liikmesriikides tuleb võtta kasutusele nn „ümberpööratud 112“ – üldsuse hoiatamise süsteem, mille kaudu saadetakse looduskatastroofi või muu tõsise hädaolukorra korral kodanike mobiiltelefonidele asukohast lähtuvalt hoiatav sõnum. Selline süsteem peab liikmesriikides olema sisse seatud kolm ja pool aastat pärast eeskirjade jõustumist.

Edasised sammud

Pärast seda, kui ELi Nõukogu on direktiivile andnud oma lõpliku heakskiidu, on liikmesriikidel kaks aastat aega selle rakendamiseks.