EP ja ELi Nõukogu saavutasid kokkuleppe autoriõiguste direktiivi osas  

Pressiteade 
 
 

Uue direktiivi eesmärk on ajakohastada autorikaitse eeskirju digiajastu jaoks ning tagada väljendusvabadus internetis.

Raportöör Axel Voss (EPP, DE): “ Kokkulepe on oluline samm olukorra parandamisele, mis on võimaldanud väikesel arvul ettevõtetel teenida hiiglaslikke summasid tuhandetele loomeinimestele ja ajakirjanikele piisavat tasu maksmata. Samal ajal sisaldab kokkulepe sätteid, mis tagavad, et internetis ei piirata väljendusvabadust. Need sätted ei olnud iseenesest vajalikud, sest direktiiv ei loo uusi õigusi õiguste omajatele. Kuid me kuulasime ära mured, mida avaldati ja viisime sisse täiendavad garantiid väljendusvabaduse kaitseks.

Mul on samuti heameel, et kokkulepe pöörab ka tähelepanu alustavate ettevõtete kaitsele. Homsed juhtivad ettevõtted on tänased start-up'id ja mitmekesisus sõltub sellest kui palju meil on innovatiivseid ja dünaamilisi ettevõtteid.

See kokkulepe kaitseb inimeste sissetulekuid, meediamaastiku mitmekesisust, paneb rõhku väljendusvabadusele, toetab start-up'e ja tehnoloogilist arengut. See valmistab interneti ette homseks päevaks, et tuua kasu paljudele, mitte vaid vähesele arvule mõjukatele."

Edasised sammud

Kolmapäeva õhtul ELi Nõukogu Rumeenia eesistumise ja EP läbirääkijate vahel saavutatud kokkulepe vajab nüüd heakskiitu Euroopa Parlamendi täiskogul ja ELi Nõukogus.