Jaga seda lehte: 

Parlament soovib kellakeeramise lõpetamist aastal 2021 ©AP Images/European Union-EP  

Teisipäeval toimunud hääletusel toetasid parlamendiliikmed ettepanekut lõpetada märtsis suveajale ja oktoobris talveajale üleminek aastast 2021.

Parlamendiliikmed soovivad, et ELi riigid, mis otsustavad jääda alaliselt suveaega, peaksid viimast korda kella keerama 2021. aasta märtsi viimasel pühapäeval. Talveaega eelistavad riigid peaksid kella keerama viimast korda 2021. aasta oktoobri viimasel pühapäeval.

Parlamendiliikmed soovivad samuti, et Euroopa Komisjoni ja ELi riigid koordineeriksid omavahel viimast suve- ja talveajale üleminekut selleks, et vältida häireid siseturu toimimisel.

Kui Euroopa Komisjon tuvastab, et vastavad otsused võivad oluliselt ja alaliselt häirida siseturu toimimist, võib komisjon esitada ettepaneku uue korra edasilükkamiseks maksimaalselt 12 kuu võrra, lisavad saadikud.

Edasised sammud

Vastu võetud tekst on parlamendi seisukoht läbirääkimiseks ELi Nõukoguga direktiivi lõpliku sõnastuse osas.

Taust

Möödunud aasta veebruaris võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kutsus Euroopa Komisjoni üles “põhjalikult hindama” kehtivat suveaja korra direktiivi ja vajaduse korral esitama ettepaneku selle läbivaatamiseks.

Euroopa Komisjoni korraldatud avalikus konsultatsioonis osales ligi 4,6 miljonit kodanikku, kellest 84 protsenti toetas kellakeeramise lõpetamist. Sellest johtuvalt esitas komisjon seejärel vastava ettepaneku, mille osas peavad nüüd Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu kokkuleppele jõudma.