Parlament muudab ELi elektrituru puhtamaks ja tarbijasõbralikumaks 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Teisipäeval kiitis Parlament heaks uued eeskirjad, millega muudetakse üle-euroopaline elektriturg puhtamaks, konkurentsivõimelisemaks ning võimaldatakse paremini toime tulla riskidega.

Uute eeskirjadega tagatakse tarbijatele juurdepääs tarkadele elektriarvestitele ning õigus kolme nädalaga lisakuludeta elektritarnijat vahetada (aastast 2026 24 tunniga).

Liikmesriikidele antakse ka võimalus teatud tingimustel ajutiselt hindu reguleerida, et abistada ja kaitsta energiaostuvõimetuid majapidamisi.

Puhtama energiatootmise suunas

Uute reeglitega lihtsustatakse piiriülest elektrienergiaga kauplemist, aidates kaasa taastuvenergia kaubandustele ELi piires ja toetades niiviisi ELi pingutusi 2030. aastaks seatud taastuvenergia eesmärkide saavutamisel.

Reeglitega seatakse rangemad piirangud ka nendele elektrijaamadele toetuste maksmisele, mida hoitakse ooterežiimil nõudluse kõrghetkeks. Sellega välditakse riigiabi andmist kõige saastavamatele fossiilkütuseid kasutavatele elektrijaamadele Euroopas. Meetmed kehtivad kõikidele uutele elektrijaamadele alates reeglite jõustumise hetkest ning juba olemasolevatele elektrijaamadele alates 2025. aastast.

Kokkulepe ELi Nõukoguga elektri siseturu üle kiideti heaks häältega 544 poolt, 76 vastu ja 40 erapooletut. Elektriturgu puudutavate ühiseeskirjade kokkulepe võeti vastu häältega 551 poolt, 72 vastu ja 37 erapooletut. Rohkem teavet kokkuleppe kohta leiab siit.

Elektrikatkestuste vältimine ning parem ELi tasandil koordineerimine

Uued reeglid, mis kohustavad liikmesriike koostama siseriiklikke kavasid riskide hindamiseks ning elektrikatkestuste vältimiseks tulevikus, kiideti heaks häältega 569 poolt, 61 vastu ja 34 erapooletut. Raportöör Flavio Zanonato (S&D, IT) kommentaari ELi Nõukoguga saavutatud kokkuleppe kohta ning lisateavet leiab siit.

Parlamendiliikmed kinnitasid ka 558 poolt häälega (75 vastu ja 31 erapooletut) energiasektorit reguleerivate asutuste koostööameti (ACER) uued ülesanded ja volitused, et tagada parem ELi elektrituru reguleerimine.

Parlamendi ja ELi Nõukogu vahelise esialgset kokkulepet puudutav info ja raportööri Morten Helveg Petersen (ALDE, DK) kommentaar on saadaval siin.

Edasised sammud

Kokkuleppe peavad nüüd heaks kiitma ka ELi ministrid, misjärel avaldatakse see enne jõustumist Euroopa Liidu Teatajas.