Euroopa Parlament võttis vastu digiajastu jaoks kohandatud autoriõiguse normid 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Veebiplatvormid vastutavad sinna üles laaditud sisu eest  
  • Direktiivist jäävad välja GIFid ja meemid 
  • Jagada võib lühikesi väljavõtteid uudisartiklitest koos artiklile viitava hüperlingiga  
  • Ajakirjanikud peavad saama oma osa autoriõigustega kaasnevast tulust, mille saavad uudiste avaldajad 
  • Leebemad kohustused idufirmade platvormidele 
Saadikud võtsid vastu internetile kohalduvad autorikaitse reeglid ©AP Images/European Union-EP  

Tänu uutele autoriõiguse normidele saavad loovisikud ja ajakirjanikud õiguse hõlpsamalt läbi rääkida suurte veebiplatvormidega.

Parlamendisaadikud võtsid täiskogu istungil vastu autoriõiguse direktiivi 348 poolthäälega, vastu oli 274 ja erapooletuks jäi 36 parlamendiliiget.

Direktiivi eesmärk on tagada, et loovisikud (näiteks muusikud või näitlejad) ning uudiste kirjastajad ja ajakirjanikud saavad tasu tegevusest internetis samadel alustel nagu väljaspool internetti. Youtube, Facebook ja Google News on mõningad internetiplatvormide nimed, mida direktiivi muudatused otseselt mõjutavad.

Direktiiviga soovitakse kindlustada ka väljendusvabadus säilimine internetis.

Suured veebiplatvormid peaksid jagama tulu kunstnike ja ajakirjanikega

Direktiivi eesmärk on suurendada autoriõiguste omanike, loovisikute nagu näiteks muusikute, näitlejate, lavastajate ja ka kirjastajate, õiguseid pidada läbirääkimisi saavutamaks oma töö eest suuremaid tasusid, kui nende loodud materjal avaldatakse veebiplatvormidel. Direktiiv muudab internetiplatvormid otseselt vastutavaks sisu eest, mis laaditakse üles nende lehele ning annab automaatselt õiguse uudiste kirjastajatele pidada läbirääkimisi oma ajakirjanike nimel sisu eest, mida on kasutanud uudiste vahendajad.

Väljendusvabadus on kindlustatud

Mitmed sätted on spetsiaalselt üles ehitatud nii, et internet jääks endiselt keskkonnaks, kus saab vabalt mõtteid avaldada.

Kuna uudisartiklite lühikeste väljavõtete jagamine on nimelt direktiivi rakendusalast välja jäetud, jätkub see nii nagu varemgi. Küll aga sisaldub direktiivis sätteid selleks, et uudiste vahendajad ei saaks väljavõtete jagamist kuritarvitada. Uudisartiklite lühikesed väljavõtted ilmuvad niisiis ka edaspidi näiteks Google Newsi uudisvoos või kui uudisartiklit jagatakse Facebookis, juhul kui need on “väga lühikesed”.

Autorõigustega kaitstud teoste üleslaadimine tsiteerimise, kriitika, arvustuse, karikatuuri, paroodia ja pastiši eesmärgil on kaitstud veelgi enam kui varem ja kindlustab selle, et meemid ja GIFid on endiselt kättesaadavad ja internetis jagatavad.

Paljusid veebiplatvorme direktiiv ei mõjuta

Tekst täpsustab ka seda, et direktiivi rakendusalast jäävad automaatselt välja mittekaubanduslikel eesmärkidel tööde üleslaadimine veebientsüklopeediatesse näiteks Wikipediasse või avatud allikaga tarkvara platvormidele nagu näiteks GitHub. Idufirmade platvormididele kehtivad leebemad kohustused kui suurtele veebiplatvormidele.

Suuremad läbirääkimisõigused autoritele ja esinejatele

Autoritel ja esinejatel on edaspidi võimalus taotleda nende loomingut kuritarvitavatelt levitajatelt täiendavaid tasusid, kui algselt kokkulepitud tasu on ebaproportsionaalselt madal võrreldes kasumiga, mida saab selle eest loomingu levitaja.

Paremad võimalused teadustöö tegemiseks

Uute eeskirjadega soovitakse samuti tagada, et autoriõiguse normidega kaitstud materjale saaks lihtsamini kasutada andmekaevandamist kasutava teadustöö tegemisel, eemaldades nii olulise piduri Euroopa teadlaste konkurentsivõimele.