Parlament kiitis heaks uued eeskirjad ohutustehnoloogiate paigaldamiseks sõidukitesse 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Vähekaitstud liiklejad nagu jalgratturid ja jalakäijad moodustavad ligi poole liiklusõnnetuste ohvritest ©AP Images/European Union-EP  

Teisipäeval heaks kiidetud eeskirjade kohaselt peavad uued sõidukid alates maist 2022 olema varustatud ohutusfunktsioonidega nagu intelligentne kiirusekontroll ja hädapidurdussüsteem.

Kõikidesse uutesse sõidukitesse tuleb edaspidi paigaldada järgmised ohutussüsteemid: intelligentne kiirusekontrolli süsteem, juhi unisuse ja tähelepanu hajumise eest hoiatamise süsteem, hädapidurdustuli, tagurdamise abisüsteem ja sündmuste salvesti. Samuti peab olema tagatud alkoluku paigaldamise võimalus.

„Intelligentne kiirusekontrolli süsteem võib vähendada liiklussurmasid 20 protsendi võrra. Tegemist ei ole kiiruse piirajaga. Süsteem teavitab juhti kiiruse ületamisest, kogudes infot kiiruspiirangute kohta kaartidelt ja liiklusmärkidelt. See muudab teedel sõitmise ohutumaks ja aitab juhtidel vältida liiklustrahve,“ ütles raportöör Róża Thun (EPP, PL).

Uutele sõiduautodele ja kaubikutele muutub samuti kohustuslikuks hädapidurdusüsteem, mis peab juba olema paigaldatud bussides ja veokites, ja hädaolukorras sõiduraja hoidmise süsteem.

Enamik tehnoloogiaid muutuvad kohustuslikuks uutele turustatavatele sõidukite mudelitele 2022. aasta mais ja eksisteerivatele mudelitele 2024. aasta mais.

Veokid ja bussid peavad olema varustatud süsteemidega, mille abil saab tuvastada sõiduki esiosa või külgede läheduses asuvad jalakäijad ja jalgratturid ning juhte hoiatada või kokkupõrget vältida.


Edasised sammud

Määrus kiideti heaks 578 poolthäälega 30 parlamendiliiget oli vastu ja 25 jäi erapooletuks. Määrus tuleb nüüd veel heaks kiita ELi Nõukogu poolt.