Brexit: Uus parlamendikoosseis kinnitas toetust ELi seisukohale 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Parlamendiliikmed lükkavad tagasi igasuguse väljaastumislepingu, milles ei ole kaitsemeedet (backstop) 
  • Vastutus lepinguta Brexiti eest jääb täielikult Ühendkuningriigi kanda 
  • Artiklis 50 sätestatud perioodi on võimalik pikendada, kui sellel on kindel eesmärk ja Ühendkuningriik seda taotleb  

Väljaastumisleping on õiglane, tasakaalustatud ja tagab õiguskindluse, ütlevad parlamendiliikmed kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Michel Barnier Brexiti-teemalisel arutelul Strasbourgis 18. septembril. © European Parliament  

Euroopa Parlament toetab ka edaspidi „korrakohast Brexitit”, mille aluseks on juba kokku lepitud väljaastumisleping, kinnitavad parlamendiliikmed resolutsioonis, mis võeti vastu 544 poolthäälega. Vastu oli 126 ja erapooletuks jäi 38 parlamendiliiget.

Dokumendis rõhutatakse, et väljaastumislepingus võetakse arvesse Ühendkuningriigi nn. punaseid jooni ja ELi põhimõtteid, pakkudes õiglast ja tasakaalustatud lahendust

Õiguskindlus

Parlament rõhutab, et lepinguga kaitstakse Euroopa ja Briti kodanike õigusi, nähakse ette finantsarveldus Ühendkuningriigiga ja käsitletakse Ühendkuningriigi taotlust üleminekuperioodi kohta. Lisaks nähakse väljaastumislepinguga ette vajalik kaitsemehhanism (backstop), et tagada Iirimaal valitseva olukorra säilimine, kaitstes suure reede kokkulepet ja tagades Iirimaa põhja- ja lõunaosa koostöö.

Euroopa Parlamendi liikmed kinnitavad, et nad on valmis tagasi pöörduma ELi algse ettepaneku juurde, mis käsitleb ainult Põhja-Iirimaad hõlmavat kaitsemeedet. Nad on valmis uurima õiguslikult ja praktikas usaldusväärseid „alternatiivseid lahendusi” ning ei nõustu ilma kaitsemeetmeteta väljaastumislepinguga.

Ühendkuningriik vastutab ainuisikuliselt lepinguta Brexiti eest

Seoses hiljutiste arengutega Ühendkuningriigis, märgivad parlamendiliikmed, et vastutus lepinguta Brexiti ja selle tagajärgede eest lasub täielikult Ühendkuningriigil.

Parlament rõhutab, et lepinguta Brexiti korral jäävad Ühendkuningriigile ikkagi finantskohustused ja kohustused seoses kodanike õiguste kaitse ja suure reede kokkuleppe täitmisega.

Euroopa Parlamendi liikmed tervitavad samas ELi ja liikmesriikide poolt vastu võetud valmisolekumeetmeid.

Kodanike õigused peavad olema esikohal

ELi kodanike õigused Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi kodanike õigused ELis on jätkuvalt parlamendi esmaseks prioriteediks. Euroopa Parlamendi liikmed väljendavad muret Ühendkuningriigi püsielanikuks registreerimise programmi rakendamise suhtes ja julgustavad ELi liikmesriike järjekindlalt ja vastutulelikult tagama kogu ELis Ühendkuningriigi kodanikele õiguskindluse.

Läbirääkimisperioodi pikendamine juhul kui see on põhjendatud

Parlamendiliikmed peavad võimalikuks artikli 50 läbirääkimiste perioodi pikendamist, kui Ühendkuningriik seda nõuab, tingimusel et see on põhjendatud ja konkreetse eesmärgiga, näiteks lepinguta väljaastumise ärahoidmine, üldvalimiste korraldamine või rahvahääletus, artikli 50 tühistamine või väljaastumislepingu heakskiitmine.

Järgmised sammud

Resolutsioonis kinnitab uus parlamendi koosseis toetust ELi lähenemisviisile enne otsustavat ELi riigi- ja valitsusjuhtide kohtumist oktoobris. Igasugune väljaastumisleping, tulevane assotsiatsioonileping või rahvusvaheline leping Ühendkuningriigiga vajab Euroopa Parlamendi heakskiitu.