Jaga seda lehte: 

Foto: Kadri Simson avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis  

Neljapäeval toimus Eesti volinikukandidaadi Kadri Simsoni avalik kuulamine EP energia- ja tööstuskomisjonis.

Komisjoni esimees ja fraktsioonide koordinaatorid kohtuvad 24 tunni jooksul, et hinnata volinikukandidaadi esinemist.


Energiasüsteemi ümberkujundamise rahastamine ELi kliimaeesmärkide saavutamiseks

Oma sissejuhatuses ütles Simson, et energiasektoril on oluline roll Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisel, mille Euroopa Komisjoni esitab esimese saja päeva jooksul. Ta tahab üle vaadata ELi energiavaldkonna eeskirjad eesmärgiga muuta EL kliimaneutraalseks aastaks 2050. Aastaks 2021 peaks EL suurendama oma 2030. aasta CO2 heite vähendamise eesmärki vähemalt 50 protsenti ja võimalusel 55 protsenti. See on võimalik, säilitades samas konkurentsivõime, rõhutas Simson.

Mitmed parlamendiliikmed esitasid volinikukandidaadile küsimusi ELi kliimaeesmärkide ja ELi energiasektori reformi rahastamisallikate kohta. Seda peaks tegema ELi eelarve kaudu ja muutes Euroopa Investeerimispanga nn kliimapangaks, vastas Simson.

Parlamendiliikmed rõhutasid õiglase ülemineku fondi olulisust, et toetada kivisöe tootmisest sõltuvaid piirkondi nende üleminemisel taastuvenergiale ning et üleminek peab tagama taskukohase energia kõigile tarbijatele. Samuti sooviti teada, kas volinikukandidaat toetab ELi 2030. aasta taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärkide ambitsioonikamaks muutmist.

Parlamendiliikmed küsitlesid volinikukandidaati energiajulgeoleku, gaasivarustuse, avamere tuuleparkide, energiajulgeoleku süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise teemadel.


Edasised sammud

Võttes arvesse EP komisjonide tehtud soovitusi, otsustab EP esimeeste konverents 17. oktoobril, kas parlamendil on saanud avalike kuulamiste käigus piisavalt infot kandidaatide kohta, et kuulutada kuulamiste protsess lõppenuks. Kui kuulamiste protsess kuulutatakse lõppenuks, hääletab EP täiskogu 23. oktoobril Euroopa Komisjoni ametisse nimetamist.