Jaga seda lehte: 

  • Parlamendiliikmed lisasid komisjoni ettepanekule kliimakaitseks rohkem kui 2 miljardit eurot 
  • 2020. aasta eelarve peaks olema ”sild tuleviku Euroopasse”, investeerides töökohtade loomisse, teadusuuringutesse ja noorte toetamisse 
  • Läbirääkimised ELi Nõukoguga novembris 

Parlamendiliikmed võtsid kolmapäeval vastu oma seisukoha ELi 2020. aasta eelarve kohta, öeldes, et see peab andma „kindla lähtepunkti uue põlvkonna ELi programmide käivitamiseks”.

Parlament rõhutab oma resolutsioonis, et ELi 2020. aasta eelarve on „viimane võimalus jõuda lähemale seatud poliitilistele eesmärkide, sealhulgas ELi kliimaeesmärkide, saavutamisele”. See peaks sillutama teed uuele pikaajalisele, 2021. — 2027. aasta ELi eelarvele, nn mitmeaastasele finantsraamistikule.

Euroopa Parlamendi liikmed on suurendanud komisjoni eelarveprojekti, lisades kliima kaitsmiseks kokku rohkem kui 2 miljardit eurot. Lisaks suurendasid nad noorte tööhõive algatuse ja „Erasmus+” programmi vahendeid ning kiitsid heaks täiendava toetuse VKEdele, teadusuuringutele, digitaliseerimisele, rände- ja välispoliitikale.

Euroopa Parlament hääletas kulukohustusteks peaaegu 171 miljardit eurot (mida EL kohustub investeerima 2020. või järgnevatel aastatel, kuna projektid ja programmid kestavad mitu aastat). See on ligi 2,7 miljardit eurot rohkem kui komisjoni eelarveprojektis. Makseteks ehk summaks, mis kulutatakse 2020. aastal, soovivad parlamendiliikmed kehtestada 159 miljardit eurot.


Raportöör Monika Hohlmeier (EPP, Saksamaa): „Tänane hääletus 2020. aasta eelarve üle näitab parlamendi ühtset arusaama: ambitsioonikad kliimaeesmärgid ja keskkonnakaitse saavad käia käsikäes programmidega, mis loovad uusi töökohti, toetavad Euroopa teadus- ja arendustegevust ning suurendavad konkurentsivõimet. Parlamendiliikmed soovivad samuti suurendada noorte tööhõive algatuse, Erasmus+ ja DiscoverEU rahastust, et anda 18-aastastele noortele Interraili sõidupiletid, mis võimaldab neil Euroopat avastada.”

Intervjuu raportöör Monika Hohlmeieriga saab alla laadida siin. Taustateave on kättesaadav siin.


Järgmised sammud

Täiskogu hääletus käivitab kolm nädalat vältavad läbirääkimised ELi Nõukoguga, mille eesmärk on saavutada vahel kokkulepe järgmise aasta eelarve osas. Eelarve pannakse seejärel hääletusele novembri II täiskogu istungjärgul (25. – 28. november). Kui kokkuleppele ei jõuta, peab Euroopa Komisjon esitama uue eelarveprojekti.