Jaga seda lehte: 

Parlamendiliikmed mõistsid hukka Türgi ühepoolse sõjalise sekkumise Kirde-Süürias, kutsudes Türgit üles oma väed Süüriast välja viima.

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis hoiatavad parlamendiliikmed, et Türgi sekkumine Kirde-Süürias on rahvusvahelise õiguse tõsine rikkumine, mis kahjustab kogu piirkonna stabiilsust ja julgeolekut.

Alates sellest, kui Türgi käivitas sõjalise sissetungi, on lisaks suurele arvule ohvritele vähemalt 300 000 kodanikku piirkonnas pidanud põgenema, rõhutavad Euroopa Parlamendi liikmed.

Euroopa Parlamendi liikmed on seisukohal, et Süüria põhjaosas tuleks luua ÜRO juhitav julgeolekuvöönd. Nad taunivad Türgi plaani luua nn ohutu ala Süüria kirdeosa piiril ja väljendavad suurt muret selle üle, et USA ja Türgi ajutine relvarahu kokkulepe võib õigustada Türgi okupatsiooni selles ohualas.

Parlament väljendab solidaarsust kurdi rahvaga, rõhutades kurdide juhitavate vägede olulist panust, eriti kurdi naiste panust, Daeshi vastases võitluses. Parlamendiliikmed on mures teadete pärast, mille kohaselt põgeneb Põhja-Süüria vangilaagritest Türgi rünnaku tõttu sadu ISISe liikmeid , mis suurendab terrorirühmituse aktiveerumise ohtu.

Parlamendiliikmed peavad vastuvõetamatuks, et Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kasutab põgenikke ELi vastase väljapressimisvahendina.

Nad kutsuvad ELi Nõukogu üles kehtestama inimõiguste rikkumiste eest vastutavate Türgi ametiisikute suhtes sihipärased sanktsioonid ja viisakeelud ning kaaluma Türgi vastu suunatud majanduslike meetmete vastuvõtmist. Parlamendiliikmed teevad ka ettepaneku kaaluda põllumajandustoodetega kauplemise soodustuste peatamist ja viimase võimalusena ELi-Türgi tolliliidu peatamist.