Euroopa roheline kokkulepe: Euroopa Parlamendi liikmete esimesed reaktsioonid  

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 

Parlamendiliikmed kogunesid täiskogu istungil, et arutada koos Ursula von der Leyeni ja Frans Timmermansiga tegevuskava kliimaneutraalse saavutamiseks.

Pärast seda, kui parlament kuulutas hiljuti välja kliimaga seotud hädaolukorra, tutvustas komisjoni president von der Leyen kolmapäeval Brüsseli täiskogu saalis komisjoni tegevuskava kliimaneutraalsuse saavutamiseks ELis 2050. aastaks.

Euroopa Parlamendi fraktsioonide juhid esitasid oma seisukohad selle kohta, kuidas tagada piisavad rahalised vahendid tegevuskava jaoks ja selleks, et rakendada see majanduslikult ja sotsiaalselt tasakaalustatud viisil.

Kahetunnise arutelu lõpetuseks vastas rohelise kokkuleppe eest vastutav volinik ja asepresident Frans Timmermans parlamendiliikmete küsimustele selle kohta kuidas rahastada energiasüsteemi ümberkujundamine Kesk- ja Ida-Euroopas liikmesriikides ning selle kohta, kuidas tagada, et Euroopa ja kolmandate riikide tööstused konkureerivad sarnaste eeskirjade alusel.

Ursula von der Leyeni sõnavõtt

Fraktsioonijuhtide sõnavõtud

Frans Timmermansi sõnavõtt

Järgmised sammud

Parlament annab oma vastuse komisjoni kavadele, võttes 13.–16. jaanuaril 2020 toimuval täiskogu istungjärgul vastu resolutsiooni.