Parlament: EL peab mängima rahvatervise edendamisel suuremat rolli 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Parlamendiliikmed tahavad, et ELil oleks suurem roll tervisekriiside lahendamisel  

Koroonakriis tõestas, et EL vajab tugevamaid hoobasid tervishoiukriisidega tegelemiseks, rõhutasid Euroopa Parlamendi liikmed ELi tulevase tervisestrateegia arutelul.

Arutelul volinik Stella Kyriakidese ja nõukogu esindajatega selgitasid parlamendiliikmed, et EL peab koroonakriisist õppust võtma. Paljud sõnavõtjad leidsid, et EL peab võtma enesele tervisevaldkonnas suurema rolli.


Ennekõike tuleks keskenduda liikmesriikide tervishoiusüsteemide suurema sidususe ja koordineerituse tagamisele, sest koroonakriisiga võrreldava pandeemiaga ei suuda eraldi hakkama saada ükski riik. Samuti rõhutasid mitmed parlamendiliikmed, et liidu ühistegevus peaks tagama ravimite ja kaitsevahendite kättesaadavuse ning piisava toetuse teadusuuringutele.


Mõned kõnelejad leidsid, et nende eesmärkide saavutamiseks peaks tugevdama ELi tervishoiuagentuuride Euroopa haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse (ECDC) ja Euroopa Meditsiiniagentuuri (EMA) rolli, samas kui osa liikmeid rõhutas laiapõhjalise Euroopa Terviseliidu loomise ja ELi ühiste miinimumstandardite kehtestamise vajalikkust.


Resolutsiooni hääletus toimub reedel, 10. juulil, tulemused avaldatakse kl 19.00.


Taustainfo


Esmane vastutus rahvatervise ja eelkõige tervishoiusüsteemide eest lasub liikmesriikidel. EL mängib aga olulist rolli rahvatervise parandamisel, haiguste ennetamisel ja ohjamisel, terviseohtude leevendamisel ning liikmesriikide tervishoiustrateegiate ühtlustamisel.


Parlament on järjekindlalt toetanud sidusa ELi rahvatervise poliitika väljatöötamist ning hiljutises resolutsioonis rõhutasid parlamendiliikmed, et EL peaks looma uue Euroopa tervishoiuprogrammi.


Euroopa Komisjon esitas taastumiskavas ettepaneku 9,4 miljardi suuruse tervishoiuprogrammi EU4Health loomiseks.

Arutelu saab järele vaadata siit.