Parlament: EL peab põhjalikult läbi vaatama suhted Valgevenega 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Vägivald Valgevene protestijate vastu peab lõppema. 
  • ELi sanktsioonid tuleb kehtestada ka Aliaksandr Lukašenkale, kes pole Valgevene seaduslik president. 
  • Svjatlana Tsihhanovskaja juhitud koordinatsioonikogu on rahva seaduslik esindaja. 

Euroopa Parlamendi liikmed võtsid kolmapäeval 602 poolthäälega vastu soovitused ELi-Valgevene suhete ümberhindamiseks, mis toetavad tugevalt Valgevene demokraatlikku opositsiooni.

Vastu oli 44 parlamendiliiget, erapooletuks jäi 44.

Parlamendi hinnang käsitleb arenguid nii enne kui pärast 9. augustil toimunud Valgevene vaidlusaluseid presidendivalimisi, mille tulemuseks on ulatuslikud protestid praeguse režiimi vastu. Parlament kordab mitmeid 17. septembril vastu võetud Euroopa Parlamendi Valgevene resolutsiooni seisukohti. Lisaks rõhutab värske hinnang, et:

  • Aliaksandr Lukašenka pole pärast ametiaja lõppemist 5. novembril enam riigi seaduslik president;

  • EL peab toetama Valgevene rahva nõudmist korraldada uued, vabad ja õiglased valimised;

  • Svjatlana Tsihhanovskaja, kes sõltumatute uuringute kohaselt sai valimistel üle poole häältest, on Valgevene rahva valitud president;

  • Valgevene koordinatsioonikogu on rahva seaduslik esindaja;

  • rahumeelsete meeleavaldajate vastu suunatud vägivald, julmad repressioonid, piinamine ja protestide mahasurumine peab viivitamatult lõppema. Kõik poliitvangid ja vangistatud kodanikuühiskonna esindajad ning ajakirjanikud tuleb tingimusteta vabastada;

  • EL peab võimalikult kiiresti rakendama ELi välisministrite ja Euroopa Ülemkogu kokkulepitud sanktsioonid, kehtestama reisikeelu valimispettuse ja inimõiguste rikkumise eest vastutavatele ametnikele, sealhulgas president Aliaksandr Lukašenkale, ning külmutama nende varad;

  • läbirääkimised ELi-Valgevene partnerluse prioriteetide üle tuleb peatada, kuni uute vabade valimisteni.

„Valgevene on meie naaber. Valgevene rahvas jagab euroopalikke väärtusi ja soovib samu vabadusi ja kodanikuõigusi kui ELi kodanikud. Nad tahavad olla otsustajad oma kodumaal. Euroopa Liit ei saa jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks. Peame tegema kõik, et välistada Venemaa hübriidne või otsene sekkumine Valgevenes. Kutsun ELi nõukogu eesistujariiki Saksamaad üles tegema suuremaid diplomaatilisi jõupingutusi igasuguse sekkumise vältimiseks ja Valgevene rahva demokraatlike püüdluste toetamiseks,“ ütles raportöör Petras Auštrevičius (Renew, Leedu) pärast hääletust.


Eelinfo ajakirjanikele


Kolmapäeval, 28. oktoobril kell 14 (Eesti aeg) toimub Balti riikide saadikute ühine pressibriifing ELi-Valgevene suhetest. Osalevad raportöör Petras Auštrevičius (Renew, Leedu), Sven Mikser (S&D, Eesti), Sandra Kalniete (EPP, Läti) ja Andrius Kubilius (EPP, Leedu). Briifing toimub Zoom’i keskkonnas.