Kantari värske uuring: 78% vastanutest usub, et ELi taastekavast on abi 

Pressiteade 
 
 
  • 76% küsitluses osalenud Eesti elanikest suhtub ELi positiivselt. 
  • Pooled küsitletuist peavad esmatähtsaks võitlust vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsusega. 
  • 78% on nõus väitega, et Euroopa taasterahastu aitab Eesti majandusel kiiremini jalule saada.  

Koroonapandeemia on kasvatanud kodanike veendumust, et Euroopa Liit mängib olulist rolli COVID-19 tagajärgedega võitlemisel ja uute tõhusate lahenduste leidmisel.

Värske Euroopa Parlamendi tellitud uuringu kohaselt leiab ligi kolm neljandikku vastanuist (72% kogu ELis, 78% Eestis), et ELi taastekava aitab nende riigi majandusel kiiremini jalule saada. Uuring toimus 2020. aasta novembris-detsembris kõigis 27 liikmesriigis ning selle viis läbi Kantar.


Eestis suhtub uuringu andmetel Euroopa Liitu positiivselt 76% vastanutest (ELi keskmine 63%) ning 89% küsitletutest leiavad, et Eesti on ELi kuulumisest võitnud (ELi keskmine 72%).


Pandeemia külvab ebakindlust


Siiski on eurooplased tuleviku osas ebakindlad: 53% (Eestis 39%) vastanutest arvab, et nende riigi majanduslik olukord on aasta pärast halvem kui praegu ning vaid iga viies vastaja (21%) usub, et olukord eeloleval aastal paraneb. Eesti elanikud on siinkohal oluliselt optimistlikumad: 34% küsitletuist arvab, et majandusolukord on aasta pärast parem kui täna.


Üle poole vastanutest (52%, Eestis 55%) loodavad, et nende leibkonna elutingimused on aasta pärast samaväärsed tänastega. Veerand vastanutest (24%, Eestis 15%) kardab, et aasta pärast on olukord halvem ning 21% (Eestis 30%) eeldab, et nende eluolu paraneb.


Võitlus vaesusega ja sõnavabaduse kaitsmine

Pooled Eesti vastanutest leiavad, et võitlus vaesuse ja ebavõrdsusega peaks olema Euroopa Parlamendi peamine prioriteet (ELi keskmine 48%). Eestlaste jaoks järgnevad võitlus terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu (42% vastanutest, ELi keskmine 35%) ning meetmed keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks (39% vastanutest, ELi keskmine 32%).


Uuringu kohaselt peavad eestlased kõige olulisemaks, et parlament kaitseks sõnavabadust (54% vastanutest, 38% ELi keskmine), edendaks solidaarsust ja koostööd liikmesriikide vahel (52% vastanutest, ELi keskmine 41%) ning kaitseks inimõigusi kogu maailmas (49% vastanutest, ELi keskmine 51%).


Lisaks näitas uuring, et eurooplased soovivad näha ELis jõulisemaid reforme, mis aitaksid lisaks pandeemiale toime tulla ka kliimamuutusega.


„Selle uuringu sõnum on selge: ELi kodanikud toetavad Euroopa Liitu ja leiavad, et ELi koostöö on parim viis leida kriisile lahendus. Samas soovivad kodanikud näha reforme. Peame algatama Euroopa tuleviku konverentsi nii kiirelt kui võimalik,“ ütles Euroopa Parlamendi president David Sassoli.

Uuringu tulemused