Parlament võttis vastu programmi „EL tervise heaks“ 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Tervishoiuprogrammi eelarve on 5,1 miljardit eurot. 
  • “EL tervise heaks“ aitab toime tulla piiriüleste terviseohtudega. 
  • Eesmärk on tagada taskukohased ravimid ja kättesaadavad meditsiiniseadmed. 
ELi uus tervishoiuprogramm aitab luua ravimite, vaktsiinide ja meditsiiniseadmete varusid. ©AFP/ChristopheSIMON  

Uus programm „EL tervise heaks“ (2021–2027) aitab ELi riikidel valmistuda tulevasteks terviseohtudeks ja pandeemiateks.

Parlament kiitis nõukoguga saavutatud esialgse kokkuleppe heaks 631 poolt- ja 32 vastuhäälega, erapooletuid oli 34.


Programm „EL tervise heaks“ aitab liikmesriikide meditsiinisüsteeme seal, kus ELi ühistegevus tagab selge lisaväärtuse. Eesmärk on tugevdada riiklike tervishoiusüsteemide kooskõlastatud tegutsemist ja andmejagamist, samuti ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavust ja taskukohasust.

Piiriüleste terviseohtude tõhusam tõrje

Terviseprogramm valmistab riiklikke meditsiinisüsteeme ette suurteks piiriülesteks terviseohtudeks. See peaks aitama toime tulla nii võimalike epideemiate kui ka pikaajaliste probleemidega, nagu elanikkonna vananemine ja tervisealane ebavõrdsus.


Programm toetab e-tervishoidu ja tervishoiu Euroopa andmeruumi loomist. Lisaks sellele on kava eesmärkideks juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule (sealhulgas seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule), vaimse tervise parandamine ja tõhusam võitlus vähktõve vastu.


Teisipäevast täiskogu arutelu saab järelvaadata siin.


Järgmised sammud


Kui ka nõukogu on terviseprogrammi määruse ametlikult heaks kiitnud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ja jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

Taust


Mais 2020 tegi komisjon ettepaneku võtta COVID-19 kriisile reageerimiseks vastu programm „EL tervise heaks“ aastateks 2021–2027. Programmi eesmärk on paremini valmistuda suurteks piiriülesteks terviseohtudeks ja suurendada riiklike tervishoiusüsteemide vastupidavust. 14. detsembril 2020 sõlmisid parlament ja nõukogu kompromisskokkuleppe.