Euroopa tuleviku konverents: 19. aprillil avatakse osalusplatvorm  

Pressiteade 
 
 
  • Konverents algab ametlikult Euroopa päeval, 9. mail 
  • Konverentsi teemaviide on #SinuTulevik  
  • Mitmekeelne digitaalne platvorm peagi kõigile avatud 
Euroopa tuleviku konverentsi logo  

Euroopa tuleviku konverentsi digitaalplatvorm käivitub 19. aprillil. Konverents avatakse ametlikult Euroopa päeval, 9. mail.

Alates 19. aprillist saavad kõik eurooplased uue mitmekeelse digitaalse platvormi kaudu esitada oma seisukohad teemadel, mida nad peavad ELi tuleviku jaoks oluliseks. Lisaks oma ideede esitamisele saab anda tagasisidet teiste seisukohtadele, osaleda ning algatada erinevaid üritusi. Uus platvorm on Euroopa tuleviku konverentsi keskne osa, seal toimuvad konverentsi täiskogud, kogutakse kodanike ettepanekuid, korraldatakse kohalikke üritusi ja arutelusid.


Lisaks tutvustab platvorm konverentsi struktuuri ja töökorraldust, toetab ürituste korraldajaid ning koondab ühte keskkonda info kohalike, piirkondlike, riiklike ja üle-euroopaliste ettevõtmiste kohta.


Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt (Renew, Belgia) sõnas konverentsi juhatuse koosoleku järel: „Peame muutma arutelu võimalikult elavaks, pandeemia ajal tähendab see, et tuleb katsetada kõikvõimalikke uusi digitaalseid lahendusi. Tänu uuele platvormile saavad kõik huvilised võimaluse arutelus aktiivselt osaleda. Hoolitseme selle eest, et inimeste ideed kajastuksid konverentsi analüüsis ja järeldustes. See on ELi kodanike tulevik, seega on see just nende konverents.“


Portugali ELi asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias ütles ELi eesistuja nimel: „Digitaalne platvorm toob eurooplased ühtsesse avalikku ruumi. See võimaldab neil väljendada oma muresid, jagada unistusi ja ootusi. Ainult oma kodanike toetusel saab Euroopa Liit olla tugev. See on otsustav hetk, mis annab meile võimaluse arutada ausalt ja ilma tabudeta erinevaid seisukohti.“


Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica sõnas: „Digitaalse platvormi käivitamine kümne päeva pärast annab Euroopa kodanikele ainulaadse ruumi aruteludeks. See võimaldab inimestel jagada oma ideid, muresid, lootusi ja unistusi ning seda kõigis ELi ametlikes keeltes.“


Konverentsi ametlik teemaviide on #SinuTulevik ja moto „Tulevik on sinu kätes“.

Järgmised sammud


Konverentsi avaüritus toimub Euroopa päeval, 9. mail, võttes arvesse kõiki COVID-19 pandeemiaga seotud piiranguid. Konverentsi juhatus pani lisaks paika oma tööpõhimõtted ja pidas esimese arutelu konverentsi täiskogu istungite koosseisu ja töökorra eelnõu üle. Järgmisel koosolekul kahe nädala pärast viiakse lõpule arutelu kodukorra üle ja arutatakse muid konverentsi korraldamisega seonduvaid küsimusi.