Jätkuvad Euroopa tuleviku konverentsi ettevalmistused 

Pressiteade 
 
 
Tulevik on sinu kätes - osale Euroopa tuleviku konverentsil. ©Petri Oeschger/Getty Images  

Pärast Euroopa tuleviku konverentsi mitmekeelse digitaalse platvormi edukat käivitamist 19. aprillil, jätkuvad 9. mail toimuva avasündmuse ettevalmistused.

Neljapäeval, 22. aprillil kinnitas Euroopa tuleviku konverentsi juhatus Euroopa päeval aset leidva avaürituse esialgse kava. Pidulikul hübriidüritusel osalevad kolme ELi institutsiooni presidendid, samuti kodanike esindajad. Kogu sündmust saab jälgida otseülekandes.


Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni esindajad kiitsid heaks ka konverentsi kodukorra, samuti kodanike paneelide koosseisu. Kokkuleppe kohaselt osaleb igas temaatilises paneelis 200 kodanikku, seejuures peab igast liikmesriigist olema vähemalt üks mees- ja üks naissoost osaleja. Panelistide valiku aluseks on juhuvalik, mis tagab, et paneeldiskussioonides oleks esindatud ELi kodanikkonna kogu mitmekesisus nii geograafilise päritolu, soo, vanuse, sotsiaalmajandusliku tausta kui haridustaseme poolest. Kolmandiku iga paneeli osalejaist moodustavad 16-25-aastased noored.


Eilsel koosolekul toimus ka arvamustevahetus konverentsi täiskogu reeglite üle, eesmärk on jõuda neis kokkuleppele järgmisel koosolekul.


Konverentsi juhatuse kaasesimees, Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt ütles: „Meie esmane eesmärk on tagada võimalikult sujuv infovahetus ja koostöö konverentsi kahe alustala - digitaalse platvormi ja kodanike paneelide vahel. Järgmine samm on konverentsi täiskogu kokkupanek, nii et selles oleks esindatud eurooplaste arvamuste mitmekesisus ning arutataks läbi kodanike ideed ja ettepanekud, millest kokkuvõttes sõltub konverentsi õnnestumine."


Portugali ELi asjade riigisekretär Ana Paula Zacarias ütles ELi eesistuja nimel: „Kodanike osalus konverentsi digiplatvormil on viimastel päevadel olnud muljetavaldav. Kodanikud vastasid meie üleskutsele, nüüd on aeg teha samm edasi ning konverents käima lükata“.


Komisjoni asepresident Dubravka Šuica sõnas: „Selle konverentsi eesmärk on kodanike kaasamine. Konverentsi kujundamisel hoiame just kodanikke esiplaanil. Ükskõik, kas nad on Euroopa-meelsed või skeptilised, tahame kuulda nende arvamusi, et saaksime nende muredele vastata."

Järgmised sammud

Juhatuse järgmine plaaniline kohtumine toimub 9. mail Strasbourgis. Võimalikud on lisakohtumised vahepealsetel nädalatel.

Taust

Euroopa tuleviku konverentsi juhatus, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi, ELi Nõukogu ja Euroopa Komisjoni esindajad, jälgib konverentsi tööd, protsessi ja korraldamist.

Digiplatvorm on interaktiivne ja mitmekeelne: inimesed saavad üksteisega suhelda ja arutada oma ettepanekuid kaaskodanikega kõigist liikmesriikidest ELi 24 ametlikus keeles. Võimalikult paljusid eri taustaga inimesi julgustatakse platvormi kaudu Euroopa tuleviku kujundamises osalema, aga ka tutvustama seda sotsiaalmeedia kanalites teemaviitega #SinuTulevik.