Euroopa Parlament pidas lõpparutelu ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
Lõpparutelu ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete üle. ©AdobeStock/Feodora  

Teisipäevasel arutelul avaldasid Euroopa Parlamendi fraktsioonid toetust ELi ja Ühendkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele, mis paneb paika edasise koostöö raamid.

Enamik parlamendiliikmeid ning Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen toonitasid, et nad kahetsevad Ühendkuningriigi lahkumist EList, kuid lubasid toetada saavutatud kaubandus- ja koostöölepet. Parlamendiliikmete hinnangul annab see võimaluse leevendada Brexiti halvimaid mõjusid ja kindlustada ELi ühtse turu terviklikkus.


Enim kriitikat pälvisid Ühendkuningriigi ühepoolsed meetmed, mis rikuvad väljaastumislepingut ning Põhja-Iirimaa protokolli. Parlamendiliikmed nõudsid, et saavutatud koostöölepet järgitaks täies mahus.


Arutelul, millele eelnes leppe neljakuine intensiivne kontroll Euroopa Parlamendis, rõhutasid sõnavõtjad, et parlament jälgib ka edaspidi tähelepanelikult, kas Ühendkuningriik täidab koostööleppe kohustusi täies mahus.


Täna hääletab parlament selle üle, kas anda oma nõusolek ELi ja Ühnedkuningriigi kaubandus- ja koostööleppele. Lisaks tuleb hääletusele koostöölepet hindav resolutsioon, mis nõuab väljaastumislepingu täielikku rakendamist ning rõhutab parlamentaarse järelevalve olulisust. Hääletustulemused selguvad kolmapäeval, 28. aprillil kell 10 (Eesti aeg).


Arutelu saab järelvaadata siit. Arutelule järgnev pressikonverents on jälgitav siit.


Taust


Mullu 24. detsembril leppisid Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi läbirääkijad kokku kaubandus- ja koostööleppes, mis pani paika edasise koostöö raamid kalanduse, energia ja sisejulgeoleku valdkondades, samuti tingimused kvootide ja tariifideta vabakaubanduseks ja ühtsed konkurentsistandardid. Kokkulepet kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 ning see otsus aegub 30. aprillil 2021. Kaubandus- ja koostööleppe püsivaks jõustumiseks on vaja parlamendi nõusolekut.