Parlament toetab ajutist loobumist vaktsiinipatentidest 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • Patendivabastus parandaks ülemaailmset juurdepääsu taskukohastele COVID-19 vaktsiinidele. 
  • Vabatahtlikud litsentsid, oskusteabe ja tehnoloogiliste lahenduste jagamine on vaktsiinide kättesaadavuse võti. 
  • USA ja Ühendkuningriik peaksid viivitamatult kaotama vaktsiinide ja nende valmistamiseks vajalike toorainete ekspordikeelu. 
  • Ülemaailmse vaktsiinide jaotusmehhanismi COVAX varustamine peab olema prioriteet. 
Ajutine loobumine vaktsiinipatentidest aitab kiirendada vaktsiinide kättesaadavust. © Kim LUDBROOK/POOL/AFP  

Ülemaailmse vaktsineerimise kiirendamiseks toetab parlament COVID-19 vaktsiinide ajutist patendivabastust.

Neljapäeval vastuvõetud resolutsioon, mille poolt hääletas 355, vastu 263 ja erapooletuks jäi 71 parlamendiliiget, teeb ettepaneku alustada läbirääkimisi ajutise patendivabastuse üle Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalse omandi õigustega tegeleva kaubandusnõukoguga (TRIPS-nõukogu), et parandada ülemaailmset juurdepääsu taskukohastele COVID-19 ravimitele ja vaktsiinidele. Parlamendiliikmed lisasid, et tähtajatu TRIPS-lepingust loobumine kujutaks endast ohtu teadusuuringute rahastamisele, sh teadlastele, investoritele ja kliinilistele uuringutele.

Ülemaailmsele nõudlusele vastamiseks tuleb vaktsiinitootmist maailmas suurendada. Selle saavutamiseks on esmatähtis toetada vabatahtlike litsentsilepingute sõlmimist, mille puhul on vaktsiini väljatöötajal õigus otsustada, kellele ja millistel tingimustel ta loovutab patendi vaktsiinide tootmiseks. Samuti tuleb soodustada tehnoloogia ja oskusteabe jagamist riikidega, kus on vaktsiinitööstus juba olemas, rõhutab parlament.

Selleks, et vaktsineerida 70% maailma rahvastikust, on vaja 11 miljardit vaktsiinidoosi, kuid vajalikust kogusest on hetkel olemas vaid murdosa.

Vaktsiinitootmise pudelikaelte kõrvaldamiseks nõuab parlament eksporditõkete viivitamatut kaotamist ning soovib, et Euroopa Komisjon võtaks ekspordilubade asemel kasutusele ekspordi läbipaistvuse nõuded. Lisaks kutsuvad saadikud USAd ja Ühendkuningriiki üles kaotama viivitamatult vaktsiinide ja nende valmistamiseks vajalike toorainete ekspordikeelu.

Vaktsiinitootmine Aafrikas

Tänaseks maailmas manustatud 1,6 miljardist vaktsiinidoosist on valdav enamik süstitud vaktsiine tootvates tööstusriikides. Vaid 0,3% maailmas manustatud doosidest on inimesteni jõudnud 29 kõige vaesemas riigis, kus elab ligikaudu 9% maailma rahvastikust. Seetõttu rõhutab parlament, et EL peab toetama Aafrika riikide tootmisvõimekust ning suurendama oma panust ülemaailmsesse vaktsiinide jaotusmehhanismi COVAX.

Eelostulepingute läbipaistvus

Lisaks nõuavad parlamendiliikmed, et EL tagaks tulevaste eelostulepingute täieliku avalikustamise, eelkõige mis puutub uue põlvkonna vaktsiine. Samuti peavad tarnijad tagama läbipaistvuse, sh toodete kulude–tulude analüüsi.

Taust

Otsuseid intellektuaalomandi õiguste tühistamise kohta teeb Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) intellektuaalse omandi õigustega tegelev kaubandusnõukogu (TRIPS-nõukogu). 8.-9. juunil toimunud TRIPS-nõukogu istungil esitas Euroopa Komisjon ka ELi ettepaneku, mis ei sisalda soovitust patentidest loobuda. Euroopa Parlamendi hääletusele eelnenud debatil toetasid mitmed poliitilised grupid vaktsiinipatentidest loobumist.