Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu peab avaistungi 

Pressiteade 
 
 

Avaistungjärk toimub homme, laupäeval, 19. juunil Strasbourgis.

Euroopa tuleviku konverentsi avaistungist teeb otseülekande EbS+, samuti saab täiskogu jälgida Euroopa Parlamendi veebilehel ja Facebookis. Valitud katkendid sõnavõttudest on järelvaadatavad EbSi kanalilt. Fotod ning video- ja helimaterjalid leiate siit.


Konverentsi täiskogu koosseisu kuulub 108 Euroopa Parlamendi liiget, 54 valitsuste esindajat (kaks igast liikmesriigist), 3 Euroopa Komisjoni volinikku, 108 rahvusparlamentide liiget ning kodanike esindajad. Kodanike paneelide käigus ning digiplatvormil esitatud ideede arutamisel osaleb 108 eurooplast: 80 esindajat Euroopa kodanike paneelidest, kellest vähemalt kolmandik on nooremad kui 25-aastased, ja 27 riiklike kodanike töörühmade esindajat (üks igast liikmesriigist). Samuti osaleb konverentsi täiskogul Euroopa Noortefoorumi president. Kodanike esindajate valik viiakse lõpule lähitulevikus. Lisaks osaleb üritusel 18 esindajat nii Regioonide Komiteest kui ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest. Sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond on esindatud kumbki kaheksa inimesega. 


Konverentsi programmi või meediakajastusega seotud küsimuste korral pöörduge palun EP audiovisuaalmeeskonna poole:


https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/contacts/3/audiovisuaalmeedia-ajakirjanikele-pakutav-abi