Terviseliit: ravimid peavad olema kättesaadavad ja taskukohased 

Pressiteade 
Täiskogu istung 
 
 
  • ELi ravimipoliitika peab olema patsiendikeskne. 
  • Raviminappuse vältimiseks tuleb luua turvalised tarneahelad. 
  • Toetada tuleb läbipaistvat, konkurentsivõimelist ja uuenduslikku ravimitööstust. 
EL peab tagama ravimite tarnekindluse. © gemenacom / AdobeStock  

Ravimid peavad olema kättesaadavad ja taskukohased, suurendada tuleb ravimihindade läbipaistvust ning edendada ELi ühishankeid.

Kolmapäeval vastu võetud raportis esitas parlament ettepanekud ravimivaldkonna õigusaktide uuendamiseks, mis on plaanis 2022. aastal. Raport võeti vastu 527 poolt- ja 92 vastuhäälega, erapooletuid oli 70.

Raport rõhutab, et oluline on tegeleda ravimipuuduse algpõhjustega, tagada ohutute, taskukohaste ja tõhusate ravimite kättesaadavus, suurendada ravimihindade ning avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse rahastamise läbipaistvust ja tugevdada ELi tootmis- ja tarnekindlust. Lisateavet raporti kohta leiab siit.


Esmaspäevasel täiskogu arutelul tõdesid saadikud, et koroonapandeemia üks peamisi õppetunde on tiheda üleeuroopalise koostöö olulisus, samuti riiklike tervishoiusüsteemide muutmine jätkusuutlikumaks ja vastupidavamaks. EL peab tagama ravimite tarnekindluse ning tugevdama avaliku ja erasektori partnerlust. Selleks on vaja ajakohastatud raamistikku, mis tagab farmaatsiatoodete ohutuse ja tõhususe, õiglase ja läbipaistva hinnakujunduse ning kõrgete keskkonnanormide järgimise.


Raportöör Dolors Montserrat (EPP, ES) ütles: „Raport esitab ettepanekud ELi ravimistrateegia ja ravimialaste õigusaktide läbivaatamiseks ning asetab patsiendid tervishoiupoliitika keskmesse. Me peame tegelema meditsiinisüsteemi vajakajäämistega, tagama parema juurdepääsu ravimitele ning muutma riiklikud tervishoiusüsteemid jätkusuutlikumaks. Samuti tuleb tugevdada ELi avaliku ja erasektori vahelist koostööd, et luua strateegiliselt autonoomne ja vastupidav ravimitööstus. Selleks on vaja tõhusat stiimulite süsteemi ning stabiilset, ajakohast ja ohutusele keskendunud regulatsioonimehhanismi.“


Järgmised sammud

Euroopa Komisjon peaks ELi ravimialaste õigusaktide uuendamise ettepanekud esitama 2022. aasta lõpus.


Taust

25. novembril 2020 võttis Euroopa Komisjon vastu Euroopa ravimistrateegia, mille eesmärk on tõhustada kriisiks valmisolekut, tugevdada ELi liidripositsiooni maailmas ning tagada patsientidele taskukohaste ravimite kättesaadavus.