Ühtsed reeglid videomängude kasutajate kaitseks 

Pressiteade 
 
 
  • Videomängude kasutajaid tuleb manipulatsioonide ja sõltuvuse eest paremini kaitsta. 
  • Lastele mõeldud mängud peavad võtma arvesse nende vanust, õigusi ja haavatavust. 
  • Videomängude valdkond on uuendusmeelne ja kasvab kiiresti, kuid vajab tuge. 

Parlament nõuab videomängude kasutajate paremat kaitset sõltuvuse ja manipulatsioonide eest ning rõhutab videomängude valdkonna uuendusmeelsust ja tähtsust.

Kolmapäeval vastu võetud raportis, mille poolt hääletas 577, vastu 56 ja erapooletuks jäi 15 parlamendiliiget, rõhutatakse, et lapsevanematele tuleb anda rohkem infot mängude kohta, mida nende lapsed mängivad. Samuti peavad vanemad teadma ja saama kontrollida, kui palju aega ja raha lapsed mängudele kulutavad. Eelkõige tuleks kättesaadavaks teha selge teave mängude sisu ja vanuselise sihtrühma ning mängusiseste ostude poliitika kohta. Seejuures võiks eeskujuks võtta juba 38 riigis kasutusel oleva üleeuroopalise mänguteabe süsteemi PEGI.

Lapsed vajavad erilist kaitset

Parlamendi hinnangul tuleb lapsi kaitsta eelkõige mängusisestele ostudele ahvatlemise ja nn kullakaevandamise eest, mis tähendab mängus omandatud vara müümist päris raha eest. See on ohtlik, kuna võib viia muu hulgas finantskuritegude ja inimõiguste rikkumisteni. Lisaks peaksid mängude arendajad vältima sõltuvust soodustavat kujundust ning võtma lastele mänge koostades arvesse nende vanust, õigusi ja haavatavust.

Parem tarbijakaitse vastavalt ELi õigustikule

Parlamendi hinnangul peaksid videomängude loojad keskenduma ka andmekaitsele, soolisele tasakaalule ja mängijate ohutusele. Samuti ei tohiks diskrimineerida puudega inimesi. Lisaks on oluline muuta mänguabonemendi tühistamine sama lihtsaks kui selle hankimine ning tagada, et mängude ostu- ja tagastamispoliitika oleks kooskõlas ELi normidega. Liikmesriigid omalt poolt peavad tegema lõpu mänguplatvormidel toimuvale ebaseaduslikule kaubavahetusele ja -müügile ning kihlvedudele.

Uus üleeuroopaline videomängude auhind

Parlament tõstab raportis esile ka videomängude sektori olulisust ja potentsiaali ning vajadust toetada selle edasist arengut. Selleks soovitab parlament luua uue iga-aastase auhinna, millega tunnustada videomänge tootvaid ettevõtjaid. Samuti kutsub parlament komisjoni üles koostama Euroopa videomängude strateegia, mis aitaks sellel uuenduslikul loome- ja kultuurisektoril oma potentsiaali realiseerida.

Tsitaat

„Videomängude valdkond on uuendusmeelne ning raport võtab arvesse nii kõnealusest tööstusharust saadavat kasu kui ka mängurlusega kaasnevaid ühiskondlikke ohtusid, näiteks ohtu vaimsele tervisele. Need võivad mõjutada just noori mängusõpru,“ märkis raportöör Adriana Maldonado López teisipäeval toimunud arutelul. „Seepärast peab EL reegleid ühtlustama ning tarbijaid ja eriti alaealisi tarbijaid paremini kaitsma.“