Ajakirjanike akrediteerimine 

 

Euroopa Parlamendi hoonetesse sisenemiseks ja seal töötamiseks peavad ajakirjanikud, fotograafid ja võtterühmad, kellel ei ole ELi institutsioonide meediaakrediteeringut, taotlema Euroopa Parlamendi trükimeedia või audiovisuaalse meedia akrediteeringut.

Euroopa Parlamendis on võimalik taotleda kaht tüüpi akrediteeringut:

 1. Lühiajaline luba
 2. Aastane luba

Kõigil akrediteeritud ajakirjanikel on lisaks ligipääsule hoonetesse võimalus kasutada ajakirjanike jaoks ette nähtud ruume ja vahendeid. Enne taotluse esitamist loe palun läbi akrediteerimise eeskirjad.

1. Lühiajaline meediaakrediteering

Lühiajalise akrediteeringu all mõeldakse perioode ühest päevast kuni viie päevani.

Ajakirjanikud, kes ei viibi alaliselt Brüsselis, Strasbourgis või Luxembourgis, võivad taotleda akrediteerimist konkreetseks ajavahemikuks. Akrediteerimise taotluse saab esitaja järgneval aadressil luues tasuta kasutajakonto. Registreerimise kinnitamiseks saabub kasutajakonto loomisel sisestatud e-posti aadressile kiri saatjalt noreply@europarl.europa.eu. Kui konto loomine on kasutaja poolt kinnitatud, võib taotluse esitada veebis, logides sisse akrediteerimise veebilehel.

Lühiajalise akrediteeringu jaoks esitatavad andmed ja dokumendid:

 • Pressikaardi koopia või väljaande toimetaja või meediaorganisatsiooni büroojuhataja kiri, kus on märgitud, et taotlus esitatakse kindlate ülesannete täitmiseks konkreetse meediaorganisatsiooni jaoks. Kiri peab olema organisatsiooni ametlikult blanketil ja selles tuleb märkida ajakirjaniku nimi, tema roll ja soovitav akrediteeringu periood. Enda nimel taotluskirja esitamine ei ole lubatud.
 • Isikufoto kuvasuhtega 3x4, .jpeg formaat, suurusega +/- 100 kB
 • Isikut tõendava dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev
 • Külastuse eesmärk
 • Vabakutselised ajakirjanikud peavad tõendama ajakirjanduslikku tegevust (hiljuti avaldatud artikkel ja selle eest saadud tasu tõendav dokument).

Kui taotlus on heaks kiidetud, saab sissepääsuloa kätte akrediteerimiskeskusest (kontakt allpool). Luba väljastatakse kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.


2. Aastane meediaakrediteering

Aastane meediaakrediteering on kehtiv kalendriaasta jooksul (jaanuarist algusest detsembri lõpuni) ja seda uuendatakse taotluse alusel. Uut taotlust või akrediteerimise pikendamise taotlust saab esitada alates novembrist kuni järgneva aasta oktoobri lõpuni.

Ajakirjanikud, kes vahendavad regulaarselt uudiseid Euroopa Parlamendi kohta ning asuvad alaliselt Strasbourgis, Brüsselis või Luksemburgis või nende linnade läheduses, võivad esitada taotluse aastaseks akrediteeringuks, mis kehtib Euroopa Parlamendi kolmes peamises tööpaigas Strasbourgis, Brüsselis ja Luksemburgis.

Taotlusi aastaseks meediaakrediteeringuks saab esitada akrediteerimise veebilehel.

Aastase meediaakrediteeringu jaoks esitatavad andmed ja dokumendid:

 • Pressikaardi koopia
 • Väljaande toimetaja või meediaorganisatsiooni büroojuhataja kiri, kus on märgitud, et taotlus esitatakse kindlate ülesannete täitmiseks konkreetse meediaorganisatsiooni jaoks. Kiri peab olema organisatsiooni ametlikult blanketil ja selles tuleb märkida ajakirjaniku nimi, tema roll ja soovitav akrediteeringu periood. Enda nimel taotluskirja esitamine ei ole lubatud.
 • Isikufoto kuvasuhtega 3x4, .jpeg formaat, suurusega +/- 100 kB
 • Isikut tõendav dokument, millel on kuvatud dokumendi number ja kehtivuse lõppkuupäev
 • Taotluse esitaja peamist või teist elukohta tõendav dokument, mis näitab, et taotleja elab Euroopa Parlamendi kolmes peamise tööpaigas Strasbourgis, Brüsselis ja Luksemburgis või nende linnade läheduses (nt isikut tõendav dokument elukoha aadressiga, elukohta tõendav dokument või rendileping)
 • Vabakutselised ajakirjanikud peavad tõendama ajakirjanduslikku tegevust (hiljuti avaldatud artikkel ja selle eest saadud tasu tõendav dokument).

N.B. Täiendav eriakrediteering. Teatud ürituste puhul tuleb esitada taotlus eriakrediteeringu saamiseks (nt Euroopa Parlamendi valimised, väljaspool tööaega või nädalavahetusel toimuvad üritused). Sellise akrediteeringu saamiseks võivad olla erinõuded, millest teatatakse ette.Audiovisuaalse meedia akrediteering

Parlamendi hoonetes filmimiseks ja pildistamiseks peavad kõik meediaväljaannete esindajad, sealhulgas need, kellel on ELi institutsioonide meediaakrediteering, taotlema eraldi akrediteeringut. Luba väljastatakse akrediteerimiskeskusest ning selle taotlemiseks tuleb eelnevalt saata e-kiri aadressil media.accreditation@ep.europa.eu. Registreerumisel tuleb allkirjastada eeskirjad Euroopa Parlamendis filmimiseks ja pildistamiseks.


Loa taotlemine fotograafidele ja kaameraoperaatoritele, kes ei ole ajakirjanikud

Fotograafid ja kaameraoperaatorid, kes on parlamenti kutsutud parlamendiliikmete või parlamendi üksuste poolt ürituste raames või kommunikatsioonimaterjalide tegemiseks, peavad samuti filmimiseks ja pildistamiseks luba (non-media recording permit) taotlema. Taotluse esitab vastav parlamendiliige/parlamendi üksus või fotograaf ja kaameraoperaator 24 tundi enne parlamenti saabumist, saates taotluse aadressil media.accreditation@ep.europa.eu. Taotluse esitajad peavad allkirjastama eeskirjad parlamendis pildistamiseks ja filmimiseks ja neist kinni pidama. Antud luba ei taga ajakirjanikega võrdset sissepääsu Euroopa Parlamenti. Parlamenti pääsemiseks tuleb esitada tavapärane taotlus parlamendi hoonetesse sisenemiseks. Vastav parlamendi üksus või parlamendiliige vastutab selle eest, et filmimisel/pildistamisel järgitakse selleks ette nähtud eeskirju.


Akrediteerimiskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad

Brüsselis: Meedia vastuvõtt akrediteerimiskeskuses, Altiero Spinelli hoone, Esplanade Solidarność, 01F035

E-N 08.30 - 17.45

R 08.30 - 13.00

Strasbourgis (täiskogu istungite ajal):

Akrediteerimine toimub pressisissepääsu juures, LOW hoones, sisehoovi (Bronislaw Geremek Agora) esimene sissepääs vasakul.

E 12.00 - 20.00

T-K 08.00 - 20.00

N 08.00 kuni osaistungi lõpuni.


Seotud info: