Võtke meiega ühendust 

Euroopa Parlamendi pressiteenistuste, presidendi ja fraktsioonide kontaktandmed. Esitame ka audiovisuaalse toe saamiseks ja audiovisuaalsete vahendite kasutamiseks vajalikud kontaktandmed.

Parlamendi pressiteenistus 

Euroopa Parlamendi pressiteenistus annab ajakirjanikele täpset ja erapooletut teavet parlamendi tegevuse kohta ning pakub praktilist ja tehnilist abi. Pressiametnikud on valmis andma ajakirjanikele ülevaate parlamendi õigusloomekavas olevatest konkreetsetest menetlustest ja teavitama neid audiovisuaalsetest võimalustest.

Parlamendi presidendi pressiteenistus 

Euroopa Parlamendi presidendi kommunikatsioonirühm tegeleb kõigi pressi- ja meediaküsimustega, mis puudutavad otseselt presidenti.

Fraktsioonide pressiteenistused 

Igal Euroopa Parlamendi fraktsioonil on pressiteenistus, mis annab teavet fraktsiooni tegevuse kohta ja tegeleb meediapäringutega.

Audiovisuaaltugi ja -teenus 

Euroopa Parlament abistab parlamendi tegevust kajastavaid meediaspetsialiste, tehes video-, raadio-, multimeedia- ja fototootmiseks kättesaadavaks nii sisu kui ka tehnilised vahendid. Multimeediakeskuse kaudu kättesaadav pakkumine hõlmab sündmuste otseülekandeid, EP tegevust kajastavate uudiste kokkuvõtteid, illustreerivaid arhiivimaterjale ja tähtsamate sündmuste kajastust.