Audiovisuaalmeedia ajakirjanikele pakutav abi 

Euroopa Parlament pakub meediatöötajatele tasuta audiovisuaalteenuseid ja -vahendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust audiovisuaalvaldkonna pressiametnikuga.