Euroopa Parlament 2022 

 
 

Abimaterjalid ajakirjanikele

Siit leiad kasulikud kontaktid, ülevaate Euroopa Parlamendi koosseisust, poliitilistest prioriteetidest ja käimasolevast tööst ning lingid taustteabe, infograafikute ja avaliku arvamuse ülevaadete juurde.

Euroopa Parlamendi täiskogu istung Strasbourgis 2021. aasta juunis.  

Parlamendi tegevus pandeemia ajal

Riiklike piirangute järgimiseks tuli reisimist parlamendi töökohtade vahel ja väliskülalistega seotud tegevust pandeemia ajal piirata. Sellele vaatamata ei katkestanud parlament oma seadusandlikku tööd ja demokraatlikku järelevalvet ning hoidis oma peamised ruumid meediale avatuna.

Kaugteel töötades valmistasid parlamendi komisjonid ja täiskogu mõne nädala jooksul ette ja kiitsid heaks õigusaktid COVID-19 ning selle sotsiaalsete ja majanduslike tagajärgedega toimetulekuks. See sai võimalikuks tänu ajutistele meetmetele, mille Euroopa Parlamendi president ja juhtorganid vastu võtsid. Seeläbi tagati parlamendi tegevuse järjepidevus, nagu on ette nähtud ELi aluslepingutes, sh seadusandliku, eelarvelise ja poliitilise kontrolli teostus.