Valittu kieli: FI - suomi  
Täysistuntokatsaus 
 

Uuden asedirektiivin tavoitteena estää aseiden päätymistä vääriin käsiin  

EU:n aselainsäädännön uudistus pyrkii päivittämään lainsäädäntöä siten, että siinä huomioidaan niin ajankohtaiset turvallisuuskysymykset kuin luvallisten aseiden käyttäjien huolenaiheet. Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Pariisin terrori-iskuissa käytettiin tällaisia aseita. Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten.

Parlamentti keskustelee ja äänestää uusista säännöistä tiistaina.


EU:n asedirektiivissä määritetään ehdot sille, että yksityishenkilöt voivat laillisesti hankkia ja pitää hallussaan aseita sekä viedä niitä EU-maasta toiseen.


Parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden alustava sopu direktiivin yksityiskohdista viime joulukuulta pyrkii tasapainoon laillisten aseenomistajien kuten harrastaja-ampujien, metsästäjien, reserviläisten ja asekeräilijöiden etujen ja yleisen edun suojelemisen välillä.


Lisätietoa aiheesta löytyy englanninkielisestä taustamuistiosta.


Seuraavaksi


Kun parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uudet säännöt, jäsenmailla on 15 kuukautta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 30 kuukautta aikaa luoda arkistointijärjestelmät ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi.


Taustatietoa toimittajille

 

Komissio totesi Euroopan turvallisuusagenda -suunnitelmassaan vuosille 2015–2020, että vuonna 2016 se tulisi uudistamaan aselainsäädäntöä ja tehostamaan tietojen jakamista, parantamaan aseiden jäljitettävyyttä, standardoimaan merkintätavat ja laatimaan yhteiset säännöt ampuma-aseiden neutralisointia varten. Vuoden 2015 terrori-iskujen jälkeen Euroopassa komissio päätti nopeuttaa tätä työtä. Komissio esitti marraskuussa 2015 EU:n asedirektiivin uudistusta ja joulukuussa 2016 parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan sopuun uusista säännöistä.


Keskustelu: Tiistaina 14.3.

Äänestys: Tiistaina 14.3.

Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys, ensimmäinen käsittely

#guncontrol #firearms