Valittu kieli: FI - suomi  

EU:n pitkän aikavälin budjetti uhkaa viivästyä: mepit vaativat varasuunnitelmaa 

Koska neuvosto ei ole vieläkään valmis aloittamaan neuvotteluja parlamentin kanssa EU:n pitkän aikavälin budjetista, mepit vaativat komissiota valmistelemaan varautumissuunnitelman.

Parlamentti keskustelee torstaina EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027 ja äänestävät asiaa koskevat päätöslauselmaluonnoksesta. Meppien odotetaan:

  • muokkaavan parlamentin kantaa ilmastonsuojelutoimien tehostamiseksi ja korostavan uuden ”poliittisen ja taloudellisen kvanttiloikan” tarvetta, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa,

Neuvosto ei ole vielä hyväksynyt kantaansa monivuotiseen rahoituskehykseen.

Taustatietoa

Komissio antoi monivuotista rahoituskehystä koskevat lainsäädäntöehdotukset keväällä 2018. Parlamentti hyväksyi kantansa ehdotuksiin marraskuussa 2018 ja on näin ollut valmis aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa jo lähes vuoden ajan.

Monivuotinen rahoituskehys on EU:n pitkän aikavälin budjetti, joka yleensä ulottuu seitsemän vuoden ajalle. Siinä asetetaan EU:n menojen enimmäismäärät alakohtaisesti rahoituskehyksen ajalle. Nykyinen rahoituskehys kattaa vuodet 2014-2020, ja se hyväksyttiin 2.12.2013.

Noin 93 % EU:n budjetista menee kansalaisille, alueille, kaupungeille, maanviljelijöille, opiskelijoille, kansaisyhteiskunnalle ja yrityksille.

Keskustelu: torstaina 10.10.
Äänestys: torstaina 10.10.
Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma