Täysistuntokatsaus 
 

Muita aiheita agendalla 

Täysistunnossa käsitellään myös mm. seuraavia aiheita:

 • Äänestys EU-budjetista vuodelle 2020
 • Mepit keskustelevat 12.-13.12. järjestettävästä EU-huippukokouksesta
 • Lasten oikeudet globaalissa ja digitaalisessa maailmassa
 • Mepit äänestävät tilintarkastustuomioistuimen uusista ja uudelleen nimitetyistä jäsenistä
 • Mepit kehottavat sovintoon Boliviassa väkivaltaisen tilanteen rauhoittamiseksi
 • Maatalouden suojaaminen Yhdysvaltojen tulleilta Airbus-päätöksen jälkeen
 • Parlamentti äänestää 4,5 miljoonan euron tuesta Kreikalle pyörremyrskytuhoihin
 • EU:n ja AKT-maiden uudesta kumppanuussopimuksesta käytävät neuvottelut
 • Ulkosuhteet: viimeinen täysistuntokeskustelu Federica Mogherinin kanssa
 • Kolmekymmentä vuotta vapautta ja demokratiaa: mepit kunnioittavat samettivallankumouksen muistoa
 • Venäjän federaation viimeaikaiset toimet 13.1.1991 tapahtuneiden Vilnan traagisten tapahtumien tutkinnassa mukana olevia liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan
 • EU:n ja Ukrainan sopimus EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksella siipikarjanlihalle ja siitä tehdyille lihavalmisteille myönnetyn etuuskohtelun muuttamisesta
 • HLBTI-henkilöiden kokema julkinen syrjintä ja heihin kohdistuva vihapuhe
 • WTO:n valituselimen kriisi
 • EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus korkealaatuisen naudanlihan tariffikiintiöistä
 • Metsän ja luonnon suojelijoiden turvaaminen EU:n alueella
 • EU:n vastaus äärisääolosuhteisiin ja niiden vaikutuksiin kaupunkialueilla sekä kulttuuriperintöön
 • EU:n ulkopuolisten maiden sekaantuminen vaaleihin ja demokraattisiin järjestelmiin