Täysistuntokatsaus 
 

Pysyvä seurantamekanismi suojaamaan eurooppalaisia arvoja 

Parlamentti äänestää keskiviikkona lakialoitteesta, jolla torjuttaisiin ”itsevaltaisia ja epäliberaaleja suuntauksia” sekä ”korruptiota ja sääntelyvallankaappauksia”.

Päätöslauselmaluonnos katsoo, että Euroopan unionin on kiireellisesti kehitettävä vakaa ja myönteinen toimintaohjelma EU-sopimuksen 2 artiklan mukaisten arvojen, kuten demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja vahvistamiseksi. Kansalaisvapauksien valiokunnan hyväksymä teksti ehdottaa näyttöön perustuvaa järjestelmää, jota sovellettaisiin yhtenäisesti, objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkiin jäsenvaltioihin.


Uusi ”vuotuinen seurantajakso” sisältäisi ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, kuten maakohtaisia suosituksia (joita voitaisiin mallintaa eurooppalainen ohjausjakson ja ehdotetun talousarviota koskevan ehdollisuuden pohjalta). Järjestelmän pitäisi lujittaa ja täydentää jo olemassa olevia mekanismeja, kuten EU-sopimuksen 7 artiklan mukaista oikeusvaltiomenettelyä ja komission oikeusvaltiota koskevaa vuosikertomusta.


Komission puheenjohtaja von der Leyen sitoutui heinäkuussa 2019 pitämässään virkaanastujaispuheessa ja poliittisissa suuntaviivoissaan vastaamaan lainsäädäntöehdotuksella aina, kun parlamentti hyväksyy jäsentensä enemmistöllä päätöslauselman, jossa sitä pyydetään.

Keskustelu: maanantaina 5.10.

Äänestys: tiistaina 6.10. äänestys muutosesityksistä ja keskiviikkona 7.10. äänestys koko päätöslauselmasta (äänestystulos julkaistaan keskiviikkona 7.10. klo 15.15 Suomen aikaa)

Menettely: lainsäädäntöpäätöslauselma