Täysistuntokatsaus 
 

Äänestys terveysalan uudesta EU4Health-ohjelmasta 

Mepit keskustelevat ja äänestävät 5,1 miljardin euron EU4Health-ohjelmasta vuosille 2021–2027. Ohjelmalla tuetaan EU-maiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriiseihin valmistautumisessa.

Parlamentti keskustelee ja äänestää EU4Health-ohjelmasta tiistaina 9.3. Tulokset julkaistaan samana päivänä klo 20 (Suomen aikaa). Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan sopuun ohjelmasta 14.12.2020.


EU4Health-ohjelmaa tullaan hyödyntämään tilanteissa, joissa EU:n yhteisistä toimista on selkeästi hyötyä. Ohjelman avulla tuetaan rajat ylittäviin terveysuhkiin valmistautumista ja varmistetaan lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuus ja kohtuulliset hinnat. Lisätietoa ohjelman ehdoista löytyy täältä.

Taustaa


Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa uudeksi EU4Health-ohjelmaksi vuosille 2021–2027 toukokuussa 2020 vastauksena covid-19-kriisiin. Ohjelman tarkoituksena on auttaa EU:ta valmistautumaan paremmin rajat ylittäviin terveysuhkiin ja tukea kansallisten terveysjärjestelmien kestävyyttä. Tulevien epidemioiden torjunnan lisäksi EU4Health-ohjelman tavoitteena on tukea myös pitkän aikavälin haasteissa, kuten väestön ikääntymisessä ja terveyserojen tasoittamisessa.

Keskustelu: tiistaina 9.3.

Äänestys ja äänestystulokset: tiistaina 9.3.

Menettely: Tavallinen lainsäätämisjärjestys (yhteispäätösmenettely)