Täysistuntokatsaus 
 

Tilapäinen laki lasten seksuaalista verkkohyväksikäyttöä vastaan 

Mepit arvioivat tilapäistä säännöstä, joka antaisi verkkopalvelujen vapaaehtoisesti havaita ja poistaa lasten seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.


Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali on lisääntynyt verkossa pandemian aikana, ja nyt EU-parlamentti keskustelee neuvoston ja komission kanssa tilapäisestä poikkeuksesta sähköisen viestinnän ja viestintään kytkeytyvän metadatan luottamuksellisuutta koskeviin sääntöihin.


Poikkeuksesta syntyi parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa kompromissi, jonka mukaan verkon sähköposti-, chat- ja viestipalvelujen tarjoajat saavat vapaaehtoisesti tunnistaa ja poistaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää materiaalia sekä tehdä siitä ilmoituksia. Lisäksi palvelut voivat skannata sisältöä löytääkseen verkossa tapahtuvaa groomingia. EU-parlamentti arvioi nyt, onko tekstissä löydetty oikea tasapaino lastensuojelun ja yksityisyyden suojan välillä, ja pohtii pitkän aikavälin ratkaisuja.

Taustaa


Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää verkkomateriaalia etsitään teknisillä ratkaisuilla, jotka analysoivat kuvia, tekstiä ja metadataa. Kuvia ja videoita löydetään hash-arvojen avulla, kun taas tekstiä ja metadataa analysoidaan tunnisteiden ja tekoälyn avulla.


Tilapäinen laki on voimassa enintään kolme vuotta. Jos tällä välin sovitaan pysyvistä säännöistä, tilapäinen laki lakkaa pätemästä.

Keskustelu: maanantaina 5.7.

Äänestys ja tulokset: tiistaina 6.7.

Menettely: tavallinen lainsäätämismenettely, ensimmäinen käsittely