Täysistuntokatsaus 
 

EU-parlamentti äänestää rahoituksesta EU-alueiden välisille yhteyksille 

Mepit äänestävät säännöistä, joiden on tarkoitus sujuvoittaa eurooppalaisia liikenneverkkoprojekteja ja tarjota 30 miljardia euroa liikenne-, digitaali- ja energiaprojekteihin.

Maaliskuussa 2021 parlamentin ja neuvoston neuvottelutiimit pääsivät sopuun uudesta Verkkojen Eurooppa (CEF) ‑välineestä, joka käsittää 30 miljardia euroa vuosille 2021–2027. Ohjelma tukee projekteja liikenteen, energian ja digitaalisen kehityksen aloilla ja varmistaa, että tärkeät Eurooppaa halkovat projektit (mm. Rail Baltica), vaihtoehtoiset polttoaineet, sähköautojen latauspisteet, 5G-verkon rakentaminen ja tärkeät liikennekäytävät saadaan päätökseen ajallaan vuoteen 2030 mennessä.


Mepit äänestävät myös uusista säännöistä Euroopan rajat ylittävälle liikenneverkolle (TEN-T). Sääntöjen on tarkoitus helpottaa TEN-T-lupamenettelyjä, ja jatkossa jäsenmaiden täytyy ilmoittaa kustakin hankkeesta vastaava yhteyshenkilö. Lisäksi jäsenmaiden on varmistettava, ettei lupien saaminen projektin aloittamista varten kestä yli neljää vuotta.


Keskustelu: tiistaina 6.7.

Äänestys: tiistaina 6.7.

Tulokset: keskiviikkona 7.7.

Menettely: tavallinen lainsäätämismenettely, toinen käsittely