Miten Euroopan parlamentin jäsenet valitaan? 

EU-vaalit pidetään joka viides vuosi. Ensimmäisen kerran vaalit pidettiin vuonna 1979. Vuonna 2019 vaalit järjestettiin 23.–26. toukokuuta.

Kustakin jäsenvaltiosta valitaan tietty määrä edustajia Euroopan parlamenttiin. Paikkamäärä vaihtelee Maltan, Luxemburgin ja Kyproksen Viron kuudesta jäsenestä Saksan 96 jäseneen. Toukokuun 2019 vaaleissa valittiin 751 meppiä, mutta parlamentin jäsenmäärä pieneni 705:een brexitin jälkeen helmikuussa 2020. Näin tehtiin tilaa unionin mahdollisen tulevan laajentumisen varalta. Loput briteiltä vapautuvista paikoista jaettiin uudelleen aliedustettuina olleiden maiden kesken.

Paikkojen jakaantuminen on määritelty EU:n perussopimuksissa. Suurilla mailla on enemmän paikkoja kuin pienillä, mutta alenevan suhteellisuuden periaatteen ansiosta pienet maat saavat enemmän paikkoja kuin niille kuuluisi puhtaasti väkiluvun perusteella.

Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan pääosin kunkin jäsenvaltion vaalilakia ja kansallisia käytäntöjä noudattaen, mutta asiasta on myös yhteisiä EU:n sääntöjä, jotka on vahvistettu edustajien valitsemisesta vuonna 1976 annetussa säädöksessä.