Mitä poliittiset ryhmät ovat ja miten ne järjestäytyvät? 

Vaalien jälkeen parlamentin jäsenet usein liittyvät poliittisiin ryhmiin tai muodostavat uusia ryhmiä. Eri maiden edustajat jakautuvat ryhmiin poliittisten kantojensa mukaisesti. Ryhmiä voidaan muodostaa myöhemminkin vaalikauden aikana. Poliittisia ryhmiä on tätä nykyä seitsemän.


Virallisesti tunnustettuun poliittiseen ryhmään kuuluu vähintään 23 jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta unionin jäsenvaltioita (eli vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta). Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään. Jäsenet, jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään, ovat sitoutumattomia.

Jotta ryhmä voidaan muodostaa, on parlamentin puhemiehelle ilmoitettava ryhmän nimi, sen jäsenet ja puheenjohtajisto.


Parlamentin jäsenet tunnustavat poliittisen samanhenkisyytensä, kun he muodostavat ryhmän. Parlamentti ei yleensä arvioi ryhmän jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyyttä. Vain jos ryhmän jäsenet itse kiistävät poliittisten kantojensa yhtenevyyden, parlamentin on määritettävä, onko ryhmä muodostettu sääntöjen mukaisesti.

Poliittiset ryhmät voivat palkata henkilöstöä, ja niiden käyttöön annetaan toimistoja, jotka rahoitetaan parlamentin talousarviosta. Parlamentin puhemiehistö määrittelee kyseisten varojen ja palvelujen hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt. Poliittisille ryhmille osoitettavat varat on tarkoitettu kattamaan henkilöstö-, hallinto- ja toimintakulut sekä kulut ryhmien EU:hun liittyvästä poliittisesta ja tiedotustoiminnasta.


Rahoitusta ei saa käyttää kampanjointiin eurooppalaisissa, kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa vaaleissa eikä myöskään kansallisten tai Euroopan tason poliittisten puolueiden tai niiden elinten rahoittamiseen. Kaikki parlamentin jäsenet eivät kuulu poliittiseen ryhmään, vaan osa heistä on sitoutumattomia. Myös sitoutumattomien jäsenten käyttöön annetaan henkilöstöä, ja puhemiehistön säännöissä määrätään heidän oikeuksistaan.