Mitä poliittiset ryhmät ovat ja miten ne järjestäytyvät? 

Vaalien jälkeen parlamentin jäsenet muodostavat poliittisia ryhmiä. Eri maiden edustajat jakautuvat ryhmiin poliittisten kantojensa mukaisesti. Ryhmiä voidaan muodostaa myöhemminkin vaalikauden aikana. Poliittisia ryhmiä on tätä nykyä kahdeksan.


Jotta poliittinen ryhmä voi saada virallisen aseman, siinä on oltava vähintään 25 jäsentä, jotka on valittu vähintään neljäsosasta unionin jäsenvaltioita (eli vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta). Jäsen voi kuulua vain yhteen poliittiseen ryhmään.


Kun ryhmä on muodostettu, parlamentin puhemiehelle on ilmoitettava ryhmän nimi, sen jäsenet ja puheenjohtajisto.


Parlamentti ei yleensä arvioi ryhmän jäsenten poliittisten kantojen yhtenevyyttä. Parlamentin jäsenten katsotaan tunnustavan poliittisen samanhenkisyytensä, kun he muodostavat ryhmän. Vain jos ryhmän jäsenet itse kiistävät poliittisten kantojensa yhtenevyyden, parlamentin on määritettävä, onko ryhmä muodostettu työjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Poliittiset ryhmät voivat palkata henkilöstöä, ja niiden käytössä on hallinnollisia palveluja, jotka rahoitetaan parlamentin talousarviosta. Parlamentin puhemiehistö määrittelee kyseisten varojen ja palvelujen hallinnointia ja valvontaa koskevat säännöt. Poliittisille ryhmille osoitettavat varat on tarkoitettu kattamaan paitsi henkilöstö-, hallinto- ja toimintakulut myös kulut ryhmien poliittisesta ja tiedotustoiminnasta, joka liittyy EU:n poliittiseen toimintaan.


Rahoitusta ei saa käyttää kampanjointiin eurooppalaisissa, kansallisissa, alueellisissa tai paikallisissa vaaleissa eikä myöskään kansallisten tai Euroopan tason poliittisten puolueiden tai niiden elinten rahoittamiseen.

Kaikki parlamentin jäsenet eivät kuulu poliittiseen ryhmään, vaan osa heistä on sitoutumattomia. Myös sitoutumattomien jäsenten käyttöön annetaan henkilöstöä, ja puhemiehistön säännöissä määrätään heidän oikeuksistaan.