Mitä laajennetut työryhmät ovat ja miten ne perustetaan? 

Laajennetut työryhmät (”intergroups”) ovat Euroopan parlamentin jäsenten epävirallisia ryhmittymiä, jotka paneutuvat sellaisiin erityiskysymyksiin, jotka eivät välttämättä sisälly parlamentin tavanomaiseen työnkuvaan, mutta joilla voi olla laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Laajennetut työryhmät vaihtavat epävirallisesti näkemyksiä ja edistävät parlamentin jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä.


Koska laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin virallisia elimiä, ne eivät edusta parlamentin kantaa. Ne eivät saa harjoittaa toimintaa, joka saatettaisiin sekoittaa parlamentin viralliseen toimintaan.


Parlamentin puheenjohtajakokous on vahvistanut säännöt laajennettujen työryhmien perustamisesta kunkin vaalikauden alussa (asiaa koskevaan pyyntöön on saatava vähintään kolmen poliittisen ryhmän allekirjoitus, ja työryhmän on annettava vuosittain ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista). Jos perustamisen ehdot täyttyvät, poliittiset ryhmät voivat antaa työryhmille logistista tukea.


Laajennettujen työryhmien puheenjohtajien on ilmoitettava kaikki työryhmän rahana tai luontoissuorituksena saama tuki. Ilmoitukset on saatettava vuosittain ajan tasalle ja asetettava julkisesti saataville.

Vähemmistöjen asioita käsittelevän laajennetun työryhmän kokous © Euroopan parlamentti