Kuinka monta jäsentä Euroopan parlamentissa on? 

Parlamentin jäsenet äänestävät © Euroopan parlamentti  

Euroopan parlamentissa on 705 jäsentä, jotka edustavat kaikki EU-maita.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kesäkuussa 2018 Euroopan parlamentin saman vuoden helmikuussa tekemän ehdotuksen pohjalta päätöksen Euroopan parlamentin kokoonpanosta. Siinä vahvistetaan kustakin jäsenvaltiosta Euroopan parlamenttiin vaalikaudelle 2019–2024 valittavien edustajien lukumäärä.

Parlamentissa oli Yhdistyneen kuningaskunnan koko jäsenyyden ajan 31.1.2020 saakka 751 jäsentä. Uusi kokoonpano, jonka myötä meppien määrä pieneni 751:stä 705:een, otettiin käyttöön Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta.

Yhdistyneen kuningaskunnan 73 mepin lähdettyä jäi parlamenttiin tilaa uusille mahdollisille EU:n jäsenmaille.  Yhdistyneen kuningaskunnan 73 paikasta 27 paikkaa jaettiin muille jäsenmaille ja 46 paikkaa pidetään säilössä uusia mahdollisia EU:n jäsenmaita varten.

EU:sta eronneen Yhdistyneen kuningaskunnan 73 paikasta jaettiin muiden jäsenvaltioiden kesken uudelleen 27 paikkaa, jotta niiden edustajamäärät vastaisivat paremmin nk. alenevan suhteellisuuden periaatetta. Nämä paikat otettiin käyttöön vasta, kun Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta.

Nämä 27 paikkaa jaettiin seuraavasti: Ranska ja Espanja saavat viisi lisäpaikkaa, Italia ja Alankomaat kolme, Irlanti kaksi sekä Ruotsi, Itävalta, Tanska, Suomi, Slovakia, Kroatia, Viro, Puola ja Romania yhden lisäpaikan. Yksikään jäsenvaltio ei menettänyt edustajanpaikkoja.

Paikat jaettiin jäsenvaltioiden kesken ”objektiivisesti, tasapuolisesti, kestävästi ja avoimesti”. Uusi paikkajako noudattaa Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa määrättyä alenevan suhteellisuuden periaatetta, jonka mukaan suuremmat jäsenvaltiot saavat vähemmän paikkoja kuin pienet suhteessa väestöönsä. Suurempien jäsenvaltioiden jäsenet edustavat siis suurempaa määrää kansalaisia kuin väkiluvultaan pienempien valtioiden jäsenet.