Edustajanpalkkiot ja eläkkeet 

Kuinka paljon parlamentin jäsenille maksetaan?

Kaikki parlamentin jäsenet ansaitsevat yhtä paljon. Edustajanpalkkioista määrätään jäsenten asemaa koskevissa säännöissä, jotka ovat olleet voimassa heinäkuusta 2009 alkaen. Palkkio on 38,5 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin peruspalkasta.


Kuukausittainen edustajanpalkkio ennen veroja on näiden sääntöjen mukaisesti €8.995,39 (heinäkuusta 2020 alkaen). Edustajanpalkkio maksetaan parlamentin budjetista. Kaikki parlamentin jäsenet maksavat EU:n veroja ja vakuutusmaksut, minkä jälkeen edustajanpalkkio on €7.011,74. Lisäksi useimmissa EU-maissa Euroopan parlamentin jäsenet joutuvat maksamaan kansallista veroa kotimaassa. Niinpä yksittäisen jäsenen lopullinen eli nettopalkkio riippuu hänen kotimaansa verotussäännöistä.


Jäsenten asemaa koskeviin sääntöihin on muutama poikkeus: Euroopan parlamenttiin ennen vuoden 2009 vaaleja valitut jäsenet voivat käyttää entistä siirtymäkorvauksia, eläkkeitä ja palkkausta koskevaa järjestelmää. Tässä järjestelmässä jäsenille maksetaan sama palkkio kuin maansa kansallisen parlamentin jäsenille sen ajan, jonka he ovat Euroopan parlamentin jäseniä.

Onko parlamentin jäsenillä oikeus eläkkeeseen? Kuinka suuri se on?


Jäsenillä on oikeus vanhuuseläkkeeseen 63 vuotta täytettyään. Eläke on 3,5 prosenttia edustajanpalkkiosta kultakin täydeltä vuodelta, jona jäsen on hoitanut edustajantointa, mutta ei yhteensä enempää kuin 70 prosenttia siitä. Nämä eläkkeet maksetaan Euroopan unionin talousarviosta.


Heinäkuusta 2009 lähtien uudet jäsenet eivät ole enää voineet liittyä vuonna 1989 käyttöön otettuun jäsenten lisäeläkejärjestelmään, joka poistuu vähitellen käytöstä.