Mikä Euroopan parlamentti on? 

Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lakiasäätävä elin ja yksi sen seitsemästä instituutioista. Parlamentti muodostuu 705 jäsenestä (mepistä), jotka edustavat kaikkia EU-maita. Parlamentti koostui ennen brexitiä 751 jäsenestä, mutta Britannian erottua unionista jäsenmäärää vähennettiin 751:een.

Euroopan parlamentti on toimielin, joka päättää EU:n lainsäädännöstä, mukaan lukien unionin monivuotisesta budjetista, yhdessä EU:n neuvoston (eli EU-maiden hallitusten) kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo muiden instituutioiden, kuten komission, toimintaa.

Parlamentti on mukana Euroopan komission puheenjohtajan valinnassa ja lisäksi sillä on tärkeä rooli komissaariehdokkaiden arvioinnissa kuulemistilaisuuksissa. Parlamentin pitää hyväksyä äänestyksellä komission jäsenten kollegio eli 27 komissaarin muodostama komissio kokonaisuudessaan.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan viiden vuoden välein EU:n jäsenvaltioissa, ja he edustavat unionin noin 446 miljoonaa asukasta. Perussopimuksiin vuosien varrella tehdyt muutokset ovat tuoneet parlamentille merkittävästi lainsäädäntö- ja budjettivaltaa.