Mikä on parlamentin rooli EU:n talousarvion muodostuksessa? 

Parlamentti päättää EU:n kunkin vuoden talousarviosta eli budjetista yhdessä neuvoston kanssa. Vuotuisen talousarvion pitää nuodattaa EU:n seitsenvuotisessa "rahoituskehyksessä" asetettuja rajoja. Parlamentin pitää hyväksyä tämä pitkän aikavälin budjetti, jotta se voi astua voimaan.

Parlamentilla on myös tärkeä rooli EU:n budjetin valvonnassa vuotuisen vastuuvapausmenettelyn kautta.

Parlamentti tarkastelee neuvoston suositusten perusteella, onko Euroopan komissio käyttänyt varoja moitteettomasti ja sääntöjen mukaisesti, tekee suosituksia budjetin hallintaan ja päättää, myönnetäänkö asianomaisille elimille vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta.

Lisäksi parlamentti myöntää EU:n instituutioille, virastoille ja yhteisille hankkeille erikseen vastuuvapauden yleisen budjetin hallinnosta.