Miksi parlamentti matkustaa Brysselin ja Strasbourgin väliä? 

Unionin jäsenvaltioiden hallitukset päättivät vuonna 1992 yksimielisesti kirjata EU:n perussopimukseen kullekin EU:n toimielimelle virallisen kotipaikan.


Päätöksellä oli merkittäviä seurauksia myös parlamentin työskentelyjärjestelyille: sen viralliseksi kotipaikaksi tuli Strasbourg, jossa pidetään myös useimmat täysistunnot, parlamentin valiokuntien piti järjestää kokouksensa Brysselissä ja parlamentin pääsihteeristö (henkilöstö) tuli virallisesti sijaitsemaan Luxemburgissa. Vuonna 1997 nämä järjestelyt sisällytettiin EU:n perussopimukseen.


Nykyisten järjestelyjen muuttaminen edellyttäisi perussopimuksen muuttamista, joka vaatii kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten yksimielisen hyväksynnän ja kansallisten parlamenttien ratifioinnin.

Euroopan parlamentti Brysselissä © Euroopan parlamentti  

Kuinka paljon parlamentin kotipaikan sijainti Strasbourgissa maksaa?


Euroopan parlamentin vuonna 2013 tekemän selvityksen mukaan vuodessa säästyisi 103 miljoonaa euroa, jos parlamentin kaikki toiminta siirrettäisiin Strasbourgista Brysseliin (vuoden 2014 hintoina). Tämä on huomattava summa, vaikka se vastaa vain kuutta prosenttia parlamentin talousarviosta eli yhtä prosenttia EU:n hallintobudjetista tai vain 0,1:tä prosenttia EU:n koko talousarviosta.


Vuonna 2014 Euroopan tilintarkastustuomioistuin laati oman, riippumattoman analyysinsa vastauksena Euroopan parlamentin 20. marraskuuta 2013 antamaan päätöslauselmaan. Tilintarkastustuomioistuin vahvisti parlamentin vuonna 2013 teettämän tutkimuksen päätelmät, mutta päätyi arvioimaan Strasbourgin toimipaikkaan liittyvät menot 109 miljoonaksi euroksi vuodessa. Lisäksi saavutettaisiin viiden miljoonan euron säästöt, kun komission ja neuvoston matkakulut vähennettäisiin niiden talousarvioista.


Maaliskuussa 2019 mepit hyväksyivät uuden päätöslauselman , jossa vaaditaan suunnitelmaa siitä, että parlamentilla olisi vain yksi toimipaikka.