Istumajärjestys istuntosalissa 

Puheenjohtajakokous (eli poliittisten ryhmien johtajat ja parlamentin puhemies) päättää kunkin vaalikauden alussa, missä poliittisten ryhmien, sitoutumattomien jäsenten ja EU:n muiden toimielinten edustajat istuvat istuntosalissa. Viime vaalikausina poliittiset ryhmät ovat istuneet puoliympyrän muotoisessa salissa ryhmittäin (lohkoissa) ja ryhmien johtajat ensimmäisessä rivissä ryhmänsä edessä. Jos vaalikauden kuluessa muodostetaan uusi poliittinen ryhmä, sovelletaan poikkeusjärjestelyjä.