Mitä kieliä parlamentissa käytetään? 

Euroopan unionilla on 24 virallista kieltä. Tämän kielipolitiikan ansiosta kansalaisilla on mahdollisuus tutustua EU:n lainsäädäntöön ja ymmärtää sitä paremmin. Kansalaiset voivat olla vuorovaikutuksessa EU:n toimielinten kanssa esimerkiksi esittämällä vetoomuksia tai pyytämällä tietoja millä tahansa virallisella kielellä. He voivat seurata parlamentissa käytäviä keskusteluja suoratoistona verkossa.


On myös tärkeää, että parlamentin jäsenillä on mahdollisuus puhua, kuunnella, lukea ja kirjoittaa omalla kielellään ja itse asiassa millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Yksi Euroopan parlamentin olennaisista demokraattisista periaatteista on, että jokainen EU-kansalainen voi toimia parlamentin jäsenenä, vaikka ei puhuisi mitään vierasta kieltä. Kansalaiset valitsevat parlamentin jäsenet vaaleilla edustamaan etujaan, eikä valintaperusteena ole vieraiden kielten taito. Jotta kaikille parlamentin jäsenille voidaan lisäksi taata tasapuoliset työolosuhteet, heidän on saatava tarvittava tieto omalla äidinkielellään. Parlamentin jäsenen jollain EU:n virallisella kielellä pitämä puheenvuoro tulkataan simultaanisti muille virallisille kielille, ja viralliset tekstit käännetään kaikille 24 kielelle. Jotta EU:n lainsäädäntöä voidaan soveltaa suoraan tai se voidaan saattaa kansallisen lainsäädännön osaksi, se on ensin käännettävä kunkin jäsenvaltion kielenä olevalle EU:n viralliselle kielelle. Kansalaiset voivat pyytää ja saada tietoa millä tahansa EU:n virallisella kielellä.


Kroatian liityttyä unioniin 1. heinäkuuta 2013 virallisia kieliä on nyt yhteensä 24: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.


Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö EU:sta ei sinänsä vaikuta englannin asemaan virallisena kielenä. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi päätettävä englannin poistamisesta yksimielisesti, ja englanti on myös virallinen kieli Irlannissa ja Maltalla, joten mahdollisuus englannin aseman muuttumiseen lienee vähäinen.

24  ; Euroopan parlamentissa käytetään 24 virallista kieltä

Tulkin ja kääntäjän työ


Yleensä jokainen kääntäjä ja tulkki työskentelee vieraasta kielestä äidinkieleensä. Kun kieliä on 24, mahdollisia kieliyhdistelmiä on 552. Jotta niistä selviydytään, parlamentti käyttää joskus ”välikielten” järjestelmää: puhe tulkataan tai teksti käännetään ensin yhdelle yleisimmistä kielistä (englanti, ranska tai saksa) ja siitä edelleen muille kielille.


Kääntäminen ja tulkkaus ovat eri ammatteja: tulkit tulkkaavat puhuttua kieltä toiselle kielelle suullisesti reaaliajassa kokousten aikana, kun taas kääntäjät työskentelevät kirjallisten asiakirjojen parissa ja tuottavat täysin vastaavan version asiakirjasta kohdekielellä. Euroopan parlamentin tulkkien tehtävänä on välittää parlamentin jäsenten sanoma näiden puolesta. Koska parlamentissa keskustellaan mitä erilaisimmista asioista, hallinto auttaa tulkkeja valmistautumaan kokouksiin, joita he menevät tulkkaamaan, ja seuraamaan omien työkieltensä kehitystä. Pätevinä kieliammattilaisina he tarjoavat laadukasta palvelua kaikille parlamentin jäsenille.


Kääntäjät suorittavat myös muita kielenvälitystehtäviä, kuten tekstien mukauttamista podcasteiksi, tekstitystä ja nauhoittamista 24 kielellä


Parlamentissa työskentelee noin 270 vakinaiseen henkilöstöön kuuluvaa tulkkia, ja se voi myös käyttää säännöllisesti 1 500:aa ulkopuolista akkreditoitua tulkkia. Täysistuntoviikoilla on käytettävissä 700–900 tulkkia. Vakinaisia kääntäjiä on parlamentissa noin 600, ja käännöstoimeksiannoista noin 30 prosenttia teetetään freelancekääntäjillä.

Multilingualism: in the fabric of Europe's identity