Kuinka suuri on parlamentin budjetti? 

Vuonna 2018 parlamentin talousarvio oli hieman alle 2 miljardia euroa. Tästä 44 prosenttia oli henkilöstömenoja, pääasiassa noin 7 000 virkamiehen ja poliittisten ryhmien henkilöstön palkkoja. Talousarviosta katetaan myös tulkkausmenot, ulkoistettujen käännösten kustannukset ja henkilöstön virkamatkakulut.

Parlamentti on demokraattisesti valittu toimielin, joka säätää kaikkia jäsenvaltioita sitovia lakeja. Siksi merkittävä osa parlamentin budjetista kuluu käännös- ja tulkkaustyöhön, jotta mepit ja kansalaiset voivat seurata parlamentin työskentelyä.

Noin 22 prosenttia vuoden 2018 budjetista käytettiin parlamentin jäsenten kuluihin, kuten edustajanpalkkioihin, matka- ja toimistokuluihin ja avustajien palkkaamiseen.


Kiinteistökuluihin käytettiin vuoden 2018 budjetista 14 prosenttia. Osuus kattaa kiinteistöjen vuokran, rakennuttamisen, ylläpidon, turvallisuuden ja juoksevat kulut kolmessa päätoimipaikassa – Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa – sekä yhteystoimistoissa 28 jäsenvaltiossa.

Tiedotustoimet ja hallinnolliset kulut, kuten tietotekniikka, viestintä ja hallinto, veivät vuoden 2018 budjetista 15 prosenttia. Poliittisten ryhmien, puolueiden ja säätiöiden toimintaan kului 6 prosenttia budjetista.