Ryhmien ja yksittäisten kävijöiden vierailut Euroopan parlamenttiin 

Euroopan parlamentin istuntosalissa Brysselissä ja Strasbourgissa vierailee vuosittain noin 450 000 henkilöä Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta. Monet vierailijoista tulevat ryhmässä, joita parlamentissa käy joka vuosi yli 9 000. Myös yksittäisten kävijöiden vierailut ovat kasvussa.


Euroopan parlamentille avoimuus on tärkeä osa demokraattisten oikeuksien toteutumista Euroopan unionissa. Siksi tavallisten ihmisten olisi päästävä helposti parlamentin tiloihin seuraamaan sen toimintaa. Monet EU-kansalaisista asuvat kaukana Brysselistä ja Strasbourgista, eivätkä välttämättä pääsisi vierailulle korkeiden matkakulujen vuoksi. Siksi Euroopan parlamentti auttaa vierailijaryhmiä kattamaan osan kuluista (noin 80 000 vierailijalle).


Brysseliin tulevat vierailijat voivat käydä myös Parlamentariumissa ja Euroopan historian talossa, joilla on omat rakennuksensa. Ne ovat auki myös viikonloppuna, ja niissä kävi noin 470 000 vierailijaa vuonna 2018. Strasbourgissa vierailuohjelmaan kuuluu käynti näyttelytilassa nimeltä parlamentarium Simone Veil. Sen tarjontaan kuuluu muun muassa 360 asteen elokuvateatteri ja interaktiivisia laitteita.

Euroopan parlamentissa voivat vierailla ryhmät ja yksittäiset kävijät © Euroopan unioni 2018 – EP  

Ryhmävierailut


Monet vierailijat tulevat Euroopan parlamenttiin Brysselissä ja Strasbourgissa ryhmissä, koska haluavat nähdä täysistuntosalin ja tietää enemmän parlamentin toiminnasta. Osa ryhmistä on parlamentin jäsenten kutsumia, osa tulee oma-aloitteisesti. Parlamentin työntekijät vastaanottavat ryhmät ja kertovat heille Euroopan parlamentin roolista ja työstä. Ryhmät saattavat myös tavata parlamentin jäseniä. Strasbourgiin muulloin kuin istuntojaksojen aikana tulevat vierailijat voivat tutustua symboliarvoa omaavaan Louise Weiss -rakennukseen opastetulla kierroksella joko multimediaoppaan kanssa tai ilman.


Yksittäiset vierailijat


Parlamenttiin ovat tervetulleita myös yksittäiset vierailijat. Joka vuosi noin 80 000 yksittäistä vierailijaa käy interaktiivisen multimediaoppaan johdattamana parlamentin Brysselin-täysistuntosalin yleisölehterillä vierailuille varattuina aikoina. He voivat myös kuunnella luentoja tai seurata täysistuntokeskustelua. Strasbourgissa yksittäisten kävijöiden vierailumahdollisuuksia on vuonna 2017 lisätty, ja vierailijat saavat sielläkin nykyään käyttöönsä multimediaoppaan. Vuonna 2018 näitä uusia mahdollisuuksia hyödynsi noin 40 000 vierailijaa, ja heidän määränsä on kasvussa.


Tuetut vierailijaryhmät


Parlamentissa voi vierailla tietty määrä ihmisiä parlamentin jäsenen nimenomaisesta kutsusta ja parlamentin taloudellisella tuella. Tällaisille ryhmille myönnetään avustus, joka kattaa osan matka-, majoitus- ja ateriakuluista (2 500 ryhmää/vuosi, noin 80 000 vierailijaa).


Jokainen parlamentin jäsen voi kutsua vuodessa enintään 110 tällaista vierasta vähintään 10 hengen ryhmissä. Jäsenet voivat kutsua vuodessa 5 ryhmää instuntojaksojen aikana Strasbourgiin tai Brysseliin.


Parlamentin työntekijät ottavat vierailijat vastaan ja pitävät heille interaktiivisen esityksen EU:sta ja parlamentista. Vierailijat tapaavat myös yhden tai kaksi parlamentin jäsentä ja voivat vierailla istuntosalin yleisölehterillä.


Euroopan parlamentin henkilöstö käsittelee vierailijoiden hakemukset ja avustuspäätökset. Tuki maksetaan pankkisiirtona. Tuen määrä lasketaan kolmen osatekijän perusteella, ja ne kerrotaan vierailijoiden lukumäärällä. Matkakulut korvataan kilometriperusteisella maksulla (0,09 euroa/km) matkalta, joka mitataan ryhmän lähtöpaikasta Brysseliin tai Strasbourgiin, majoituskulut yöpymistapauksessa (60 euroa) ja lisäksi ateriakulut voidaan kovata (40 euroa). Vain tosiasialliset kulut korvataan.

Parlamentti antaa tukea joidenkin vierailijoiden matkakuluihin © Euroopan parlamentti  

Avoimien ovien päivät

Parlamentti avaa joka vuosi toukokuun alussa ovensa Strasbourgissa ja Brysselissä. Vuoden 2019 avoimien ovien päivänä Strasbourgissa kävi 12 000 ja Brysselissä 19 540  vierailijaa.