Mitä luottamustehtäviä parlamentissa on ja miten ne täytetään? 

David Sassoli  

Ensimmäisessä vaalien jälkeisessä täysistunnossaan mepit valitsevat itselleen uuden puhemiehen, 14 varapuhemiestä ja viisi kvestoria.

Kaikkien luottamustehtävää hoitavien jäsenten eli puhemiehen, varapuhemiesten, kvestoreiden, valiokuntien sekä valtuuskuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien toimikaudet ovat 2,5 vuoden mittaisia. Heidät valitaan siis 5-vuotisen vaalikauden alussa ja jälleen vaalikauden puolivälissä. Tehtävän haltija voidaan valita uudelle kaudelle.

Puhemiehen, varapuhemiesten ja kvestoreiden valinnassa on huolehdittava eri jäsenvaltioiden ja erilaisten poliittisten kantojen tasapuolisesta edustuksesta.

Euroopan parlamentin puhemies

Puhemies valvoo parlamentin toimia, johtaa puhetta täysistunnossa ja allekirjoittaa EU:n vuotuisen talousarvion. Puhemies edustaa parlamenttia ulkoisissa yhteyksissä ja suhteissa EU:n muihin toimielimiin.

David Sassoli valittiin heinäkuussa 2019 Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Miten puhemies valitaan?

Uuden parlamentin ensimmäinen tehtävä on valita itselleen puhemies. Ehdokkaan voi nimetä poliittinen ryhmä tai vähintään 38 parlamentin jäsentä yhdessä. Puhemies valitaan salaisessa äänestyksessä. Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä (50 prosenttia + 1 ääni).

Jos yksikään ehdokas ei tule valituksi ensimmäisellä kierroksella, samat tai uudet henkilöt voidaan asettaa ehdolle toiselle kierrokselle, joka toimitetaan samoin säännöin kuin ensimmäinenkin. Tarvittaessa toimitetaan myös kolmas kierros samoin säännöin.

Jos kukaan ei tule valituksi kolmannellakaan kierroksella, kaksi eniten ääniä saanutta jatkaa neljännelle kierrokselle. Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi. Jos ehdokkaat päätyvät jälleen tasatulokseen, vanhempi ehdokkaista julistetaan valituksi.

Mitä varapuhemiehet ja kvestorit tekevät?

Varapuhemies voi tarvittaessa toimia puhemiehen sijaisena ja hoitaa tämän tehtäviä, myös johtaa puhetta täysistunnossa. Varapuhemiehet kuuluvat puhemiehistöön, joka vastaa kaikista parlamentin hallintoon, henkilöstöön ja organisaatioon liittyvistä asioista. Kvestorien tehtävänä on käsitellä jäseniä suoraan koskevat hallinnolliset ja taloudelliset kysymykset.

Varapuhemiehiä on 14 ja kvestoreita viisi.

Miten heidän valitaan?

Poliittiset ryhmät ja yli 38 parlamentin jäsenen ryhmät voivat asettaa ehdolle varapuhemiehiä ja kvestoreita. Varapuhemiehet valitaan yhdessä salaisessa äänestyksessä. Varapuhemiesten arvojärjestys määräytyy heidän valitsemisjärjestyksensä mukaan.

Ketkä toimivat poliittisten ryhmien puheenjohtajina ja miten heidät valitaan?

Parlamentissa on tällä hetkellä seitsemän poliittista ryhmää. Kukin poliittinen ryhmä valitsee puheenjohtajansa. Ryhmien puheenjohtajat muodostavat yhdessä parlamentin puhemiehen kanssa Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen.

Puheenjohtajakokous huolehtii parlamentin työn järjestämisestä ja lainsäädäntötyön suunnittelusta sekä päättää valiokuntien ja valtuuskuntien vastuualueista ja jäsenyydestä. Sen vastuulle kuuluvat suhteet muihin EU:n toimielimiin, kansallisiin parlamentteihin ja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Ketkä toimivat valiokuntien puheenjohtajina ja miten heidät valitaan?

Ensimmäisessä eli järjestäytymiskokouksessaan parlamentin valiokunnat valitsevat äänestämällä itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat voidaan myös valita uudelleen toiselle kaudelle vaalikauden puolivälin uudessa vaalissa.

Jokainen valiokunta valitsee puheenjohtajistonsa (puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat) erillisissä äänestyksissä. Parlamentti päättää valittavien varapuheenjohtajien määrän puheenjohtajakokouksen tekemän esityksen perusteella.

Parlamentin pysyvät valtuuskunnat, jotka vastaavat suhteista EU:n ulkopuolisten maiden parlamentteihin, valitsevat puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa samaan tapaan.

Mitä valiokuntien koordinaattorit tekevät ja miten heidät valitaan?

Poliittiset ryhmät valitsevat keskuudestaan koordinaattorin kuhunkin parlamentin valiokuntaan. Koordinaattori toimii ryhmän poliittisena johtajana kyseisessä valiokunnassa. Hän koordinoi ryhmän kantoja valiokunnassa käsiteltäviin asioihin ja osallistuu valiokunnan työskentelyn järjestämiseen yhdessä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien kanssa.