Uusien jäsenten valtakirjojen tarkastus 

Vastavalitun jäsenen valtakirja tarkastetaan sen varmistamiseksi, että hän ei toimi tehtävässä, joka ei sovi yhteen Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa. Yhteensopimattomia tehtäviä ovat muun muassa EU:n jäsenvaltion hallituksen tai parlamentin, Euroopan komission, unionin tuomioistuimen, Euroopan keskuspankin johtokunnan, tilintarkastustuomioistuimen tai Euroopan investointipankin jäsenyys. EU:n perussopimusten nojalla unionin varojen hallinnoimista varten perustettujen EU:n toimielinten tai elinten virkamiehet eivät myöskään saa toimia Euroopan parlamentin jäseninä.


Kun vaalien viralliset tulokset ovat tiedossa, EU:n jäsenvaltiot toimittavat valituiksi tulleiden henkilöiden nimet parlamentille, ja parlamentin puhemies pyytää jäsenmaiden viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tehtävien yhteensopimattomuuden välttämiseksi.


Ennen kuin uusi jäsen, jonka valinnasta on ilmoitettu parlamentille, voi ottaa paikan vastaan, hänen on annettava kirjallinen ilmoitus siitä, että hän ei toimi edustajantoimen kanssa yhteensopimattomassa tehtävässä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuusi päivää ennen parlamentin järjestäytymisistuntoa.


Oikeudellisten asioiden valiokunta tarkastaa uusien parlamentin jäsenten valtakirjat vielä jälkikäteen ja laatii päätöksen jäsenvaltioiden toimittamien tietojen pohjalta. Päätös toimitetaan puhemiehelle, joka ilmoittaa siitä täysistunnolle seuraavassa istunnossa. Valtakirjojen tarkastamisen lisäksi parlamentti ratkaisee myös mahdolliset 20. syyskuuta 1976 annetusta säädöksestä johtuvat kiistat, jotka liittyvät parlamentin jäsenten valintaan välittömillä ja yleisillä vaaleilla, kansalliseen vaalilainsäädäntöön liittyviä kiistoja lukuun ottamatta.


Jos ilmenee, että jäsen toimii yhteensopimattomassa tehtävässä, parlamentti toteaa paikan vapautuneen.