Koskemattomuus 

Parlamentaarinen koskemattomuus ei ole jäsenen henkilökohtainen erioikeus vaan tae siitä, että jäsen voi hoitaa edustajantointaan vapaasti joutumatta mielivaltaisen poliittisen vainon kohteeksi. Samalla se on tae koko parlamentin riippumattomuudesta ja täysivaltaisuudesta.


Euroopan parlamentin jäsenen toimia ei voida tutkia eikä häntä voida pidättää tai haastaa oikeuteen hänen edustajantointaan hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.


Parlamentaarinen koskemattomuus pätee

  • jäsenen kotimaassa, jossa hänellä on kansallisen parlamentin edustajille myönnetty koskemattomuus ja
  • toisen jäsenvaltion alueella, jossa hänellä on vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus ja lainkäytöllinen koskemattomuus (katso pöytäkirja N:o 7 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista, 9 artikla).

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta.

Työpaja parlamentin jäsenten koskemattomuudesta EU:ssa © Euroopan parlamentti  

Miten koskemattomuuden pidättäminen tai puolustaminen tapahtuu?


Jos jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset pyytävät Euroopan parlamenttia pidättämään parlamentin jäsenen koskemattomuuden tai jos jäsen tai entinen jäsen pyytää parlamenttia puolustamaan koskemattomuuttaan, puhemies ilmoittaa pyynnöstä täysistunnossa ja lähettää sen käsiteltäväksi asiasta vastaavaan valiokuntaan (tätä nykyä oikeudellisten asioiden valiokunta).


Valiokunta voi pyytää tarpeellisena pitämänsä lisätiedot tai selvitykset. Jäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi, ja hän voi esittää asiaan liittyviä asiakirjoja tai muita kirjallisia todisteita.


Valiokunta hyväksyy suljetuin ovin parlamentille osoitettavan suosituksen hyväksyä tai hylätä pyyntö eli joko pidättää koskemattomuus tai puolustaa sitä. Parlamentti äänestää asiasta valiokunnan päätöstä seuraavassa täysistunnossa ja tekee päätöksensä yksinkertaisella enemmistöllä. Äänestyksen jälkeen puhemies antaa parlamentin päätöksen viipymättä tiedoksi asianomaiselle jäsenelle ja jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.


Saako parlamentin jäsen pitää paikkansa, vaikka hänen koskemattomuutensa pidätettäisiin?


Kyllä. Parlamentin jäsen saa valtakirjansa kotijäsenvaltioltaan eivätkä muut viranomaiset voi viedä sitä häneltä. On myös muistettava, ettei jäsenen koskemattomuuden pidättäminen välttämättä merkitse, että hän on syyllinen. Se vain antaa jäsenvaltion oikeusviranomaisille mahdollisuuden aloittaa asian tutkinta tai oikeuskäsittely. Koska parlamentin jäsen valitaan jäsenvaltionsa vaalilain mukaisesti, on maan viranomaisten tehtävä päättää, menettääkö todistetusti rikokseen syyllistynyt jäsen valtuutensa.