Miten komission puheenjohtaja ja jäsenet nimitetään? 

Komission puheenjohtaja


Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan.


Euroopan parlamentin vaalien jälkeen uuden parlamentin ensimmäisiä tehtäviä on valita EU:n toimeenpanevan elimen, Euroopan komission, uusi puheenjohtaja. Jäsenvaltiot nimeävät puheenjohtajaehdokkaan ottaen huomioon eurovaalien tulokset. Parlamentin on hyväksyttävä komission uusi puheenjohtaja jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä (puolet jäsenistä + 1 jäsen). Jos ehdokas ei saa taakseen vaadittua enemmistöä, jäsenvaltioiden on ehdotettava kuukauden kuluessa uutta ehdokasta. Eurooppa-neuvosto tekee tämän päätöksen määräenemmistöllä. Vuoden 2014 vaaleissa parlamentti otti käyttöön ns. kärkiehdokasjärjestelmän. Kukin Euroopan tason poliittinen puolue nimesi ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi, ja vaaleissa eniten ääniä saanut puolue saattoi esittää parlamentin ehdokasta komission puheenjohtajaksi.

Komission jäsenet


Puheenjohtajan lisäksi myös muiden komission jäsenten on läpäistävä parlamentin tiukka seula.


Neuvosto hyväksyy yhdessä valitun komission puheenjohtajan kanssa luettelon komissaariehdokkaista, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta. Komission jäsenehdokkaat saapuvat mahdollisia tulevia vastuualueitaan edustavien parlamentin valiokuntien kuultaviksi. Kuulemisten jälkeen jokainen valiokunta kokoontuu arvioimaan ehdokkaan asiantuntemusta ja esiintymistä. Arvio lähetetään parlamentin puhemiehelle. Kielteinen arvio johtaa toisinaan ehdokkuuden poisvetämiseen. Seuraavaksi koko komission – myös komission puheenjohtajan ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan – on saatava parlamentti puolelleen yhdessä hyväksyntää koskevassa äänestyksessä.


Kun parlamentti on hyväksynyt puheenjohtajan ja komission jäsenet, neuvosto nimittää heidät virallisesti määräenemmistöllä.


Jos komission jäsenten vastuualueet muuttuvat merkittävästi toimikauden aikana tai jos joudutaan täyttämään avoimeksi tullut tehtävä tai nimittämään uusi komission jäsen uuden jäsenvaltion liittymisen seurauksena, kyseisiä komissaariehdokkaita kuullaan jälleen valiokunnissa.